Home

 Gemeente van gezalfden

Disclaimer

Deze website is bedoeld voor interne communicatie en het delen van kennis en aanmoediging ten behoeve van onze gemeente maar geïnteresseerden zijn welkom en worden uitgenodigd kennis te nemen van de inhoud.

De benaming 'gezalfden' is ontstaan in Antiochië waar de discipelen van Jezus door Gods voorzienigheid voor het eerst christenen (Grieks: χρῑστῐᾱνοί - christianoi) of (vertaald) gezalfden (Hebreeuws: מְשִׁיחִיִּים - meshiechie'iem) werden genoemd. (Handelingen 11:26).

Onze gemeente behoort niet tot enige officiële religieuze organisatie, denominatie of nationaal-orthodoxe stroming en wij zijn vrij van religieuze druk die zich doorgaans uit in persoonscultussen, rituelen en onbijbelse leerstellingen die dikwijls kenmerkend zijn voor zulke organisaties.

Wij stellen ons afzijdig op met betrekking tot wereldse aangelegenheden. Wij volgen in alles de leiding van Jezus de gezalfde, het hoofd van de gemeente en onderhouden wat hij ons geboden heeft.

Door naar de waarheid te zoeken als naar een verborgen schat, groeit onze kennis van- en onze liefde voor de Vader en zijn zoon en mogen wij vooruitzien naar de beloning van eeuwig leven.

 Onderdelen

Kernpunten en inzichten

Overzicht van studieonderwerpen die helpen tot het verkrijgen van nauwkeurige kennis van de waarheid.

De heilige geschriften

De Wet, Profeten en Geschriften (Tanach) en de verslagen en brieven van de volgelingen van Jezus de gezalfde en de Openbaring.

Overzicht van profetieën

Profetieën van Daniël, Ezechiël en Openbaring.

 Contactgegevens

Eventuele bezoekers van deze website kunnen contact opnemen via dit emailadres: info@vrije-christenen.nl.
Wij zullen snel reageren op ontvangen berichten.