Welkom

Deze website hebben wij opgezet als medium voor onderlinge verbinding en voor de uitwisseling van kennis en geloof.

Als gelovigen moeten wij elkaar helpen "…om het lichaam van de Christus op te bouwen, totdat we allemaal de eenheid van geloof en van nauwkeurige kennis van de zoon van God bereiken, en we als een volwassene worden en de mate van rijpheid bereiken die bij de volheid van de Christus hoort.". Waar wij ons ook bevinden, wij maken allen deel uit van de gemeente van Christus en wij zijn "levende stenen in de tempel van zijn lichaam".

Wij weten dat God slechts één “persoon” is die geen gelijken heeft. Hij is de Schepper van hemel en aarde en van al het leven dat er bestaat. Hij is het absolute Opperwezen en hij heeft zijn eigen persoonlijke naam, Jahweh of Jehowah, in het Hebreeuws het tetragrammaton יְהוָ֔ה of יהוה. Wij gebruiken het Hebreeuwse tetragrammaton . God is de Vader en God van onze Heer Jezus Christus en hij is ook onze Vader.

Jezus (de) Christus (Messias, of Gezalfde) is de (eniggeboren) zoon van God. In het Hebreeuws is zijn naam Jeh'sjoea, Jehosjoea, Jesjoea maar vaak geschreven als Jeshua (יֵשׁוּעַ) of (יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ) hetgeen betekent 'Jehowah is redding'. Jezus is onze Verlosser, Koning en Hogepriester en hij was eens de unieke menselijke vertegenwoordiger van de Ene God. Hij heeft geen zonde begaan en was het equivalent van Adam in zijn oorspronkelijke staat. Jezus werd op wonderbaarlijke wijze verwekt en is uit de dood opgewekt tot een positie aan de rechterhand van God. Hij 'bestond niet', maar ontstond voor het eerst in de baarmoeder van zijn menselijke moeder door de kracht van de heilige geest. Na zijn opstanding heeft hij koninklijke heerschappij ontvangen en heeft hij plaatsgenomen op de troon van onze Vader. Hij is een wonderbaar raadgever, een sterke god, een eeuwige vader en de lang beloofde vredevorst.

De heilige geest (רוח קודש) waarmee wij verzegeld zijn, is geen persoon maar het is de operationele en scheppende kracht en aanwezigheid van God.

Nu wij zijn wedergeboren en als christenen door het leven gaan, helpt Gods geest ons om een leven te leiden in rechtvaardigheid en heiligheid en om in geloof en volharding te groeien. De ware God is een God van hoop en verlossing. Mede door de profetieën die hij bij monde van zijn heilige profeten heeft laten optekenen, bied hij een anker voor onze ziel.

Wij zijn opgenomen in het nieuwe verbond krachtens Christus' vergoten bloed en hebben een glorierijke bestemming als koningen en priesters in het komende Koninkrijk van God. Alleen indien wij volharden in geloof en bijbehorende daden en zonder smet voor Gods troon mogen verschijnen, zal God ons belonen met onsterfelijk leven.

Wij zijn allen vrije christenen en wij zijn neutraal en vrij van politieke invloed, religieuze dwang en verwarring, nutteloze rituelen en van wereldse belangen en intriges en wij zoeken alleen de belangen van Gods Koninkrijk. Wij weten dat het politieke systeem momenteel in handen ligt van Satan en zijn "vorsten" die dit systeem domineren en geheel onder controle hebben. Wij hebben geen deel aan dit systeem en wij zoeken alleen onze Heer en zijn God en bidden dat zij ons mogen leiden naar "bronnen van wateren des levens" die zij "om niet" aan ieder mens vrijelijk beschikbaar stellen.