Gemeenten van gezalfden

"Geheiligd en één met Jezus de gezalfde en geroepen om heiligen te zijn, samen met allen die waar dan ook de naam aanroepen van onze Heer Jezus de gezalfde hun Heer' en 'die zich houden aan de geboden van God en vasthouden aan het geloof van Jezus."

Paulus' eerste brief aan de gemeente in Korinthe en de Openbaring aan Johannes.


De benaming 'gezalfden' is ontstaan in Antiochië waar de volgelingen van Jezus door Gods voorzienigheid voor het eerst 'christenen' (Grieks: χρῑστῐᾱνοί - christianoi) of (vertaald) 'gezalfden' (Hebreeuws: מְשִׁיחִיִּים - meshiechie'iem) werden genoemd. (Handelingen 11:26).

Wereldwijd bestaan er gemeenten waarin gezalfden bijeenkomen, God eren en verbonden zijn met Jezus de Gezalfde en met elkaar. Zij onderhouden de geboden zoals die door Jezus zijn opgedragen. Die geboden vormen de uitgangspunten van hun geloof en hun volharding. (Zie 'Links naar de wereldwijde gemeenschap' op deze pagina).

Zij behoren niet tot een (officiële) religie of religieuze organisatie, denominatie of nationaal-orthodoxe stroming en zij zijn vrij van religieuze druk die zich doorgaans uit in persoonscultussen, nutteloze rituelen en onbijbelse leerstellingen die dikwijls kenmerkend zijn voor zulke instituties.

Zij stellen zich afzijdig op met betrekking tot wereldse aangelegenheden en zij volgen in alles de leiding van Jezus de Gezalfde, het hoofd van de gemeente en onderhouden wat hij hen geboden heeft.

Door naar de waarheid te zoeken als naar een verborgen schat, groeit de liefde voor de Vader en zijn Zoon en wordt de beloning van eeuwig leven als deel van de koninklijke priesterschap realiteit.

 Links naar de wereldwijde gemeenschap

 Contactgegevens

Eventuele bezoekers van deze website kunnen contact opnemen via dit emailadres: info@vrije-christenen.nl. Wij zullen snel reageren op ontvangen berichten.