| De opmars van wereldmachten - deel 8

Een wild beest met zeven koppen, tien hoorns, tien diademen en vol van lasterlijke namen

In de voorgaande studies hebben we de wereldmachten die in de bijbel een grote invloed hebben (gehad) op Gods heiligen kunnen identificeren en beschreven. Hieronder eerst een afbeelding om de opmars van bijbelse wereldmachten inzichtelijk te maken en daaronder een verklaring van de door de bijbel gebruikte symboliek.

Opeenvolging van de bijbelse wereldmachtenAfbeelding. Opeenvolging van de bijbelse wereldmachten.

De zeven koppen van het wilde beest

De zeven koppen van het wilde beest beelden zeven wereldmachten af die gedurende de geschiedenis Gods volk hebben beïnvloed (en waarvan de laatste, te zamen met het wilde beest, Gods volk nog zal beïnvloeden). Dit zijn achtereenvolgens:

 1. het Egyptische rijk;
 2. het Assyrische rijk;
 3. het Babylonische rijk;
 4. het dualistische Medo-Perzische rijk;
 5. het Grieks (Macedonische) rijk waaruit de vier diadochen voorkwamen;
 6. het Romeinse rijk waaruit de Europese naties en koloniale machten voortkwamen, de 'tien hoorns';
 7. het Anglo-Amerikaanse rijk (de 'kleine hoorn en de 'valse profeet')';Afbeelding. De zeven koppen van het wilde beest.

Het wilde beest

Het wilde beest zelf is een achtste koning en is een afbeelding van de NATO en zijn 'tien hoorns', de Verenigde Naties.

Tien hoorns

De tien hoorns van het wilde beest beelden de koningen of regeringen af die in de eindtijd al hun autoriteit aan het wilde beest zullen geven. Zoals eerder beredeneerd zijn dit mogelijk de regeringen die deel uitmaken van de Verenigde Naties.

Tien diademen

De tien diademen van het wilde beest beelden de macht af van de demonische 'vorsten' die de scepter zwaaien over alle koninkrijken van de wereld en in het bijzonder over de genoemde wereldmachten. (Daniël 10:13).

Lasterlijke namen

De lasterlijke namen op de koppen van het wilde beest geven aan dat de betreffende wereldmachten claimen dat zij regeren bij de gratie van de goden waarbij zij neerkijken op de God der goden, יהוה. (Openbaring 13:6). Zij begrijpen niet dat יהוה de heerser is in het koninkrijk der mensen en dat hij het geeft aan wie hij wil. (Daniël 4:25).

Klik op deze link om terug te gaan.

Vrije christenen | 2021