Contact

Om met ons in contact te komen kan dit emailadres worden gebruikt: info@vrije-christenen.nl. Zie ook ons profiel op de website van de Unitarian Christian Alliance.

Gemeenten en geloofsgemeenschappen wereldwijd

Overzicht unitarische gemeenten

Voor een overzicht van alle unitarische gemeenten, zie Unitarian Christian Alliance - Resources. De links op deze website wijzen naar gemeenten en groepen die de juiste elementaire, 'unitarische' bijbelse zienswijzen delen zoals Paulus dit adresseert in 1 Timotheüs 2:4-6 waar staat:

“Het is zijn (Gods) wil dat alle soorten mensen worden gered en nauwkeurige kennis van de waarheid krijgen. Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen, een mens, Jezus de Gezalfde, die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor iedereen.” (1 Timotheüs 2:4-6).

Een aantal van de daar opgenomen websites hebben weer links naar onderliggende gerelateerde websites of omvatten een grote hoeveelheid aangesloten gemeenten die verspreid zijn over de hele wereld. De lijst is niet volledig omdat we er vanuit gaan dat er gemeenten zijn die niet via één van de genoemde websites te vinden zijn.

Voorzichtigheid is geboden

Let op, niet alle bredere elementaire of fundamentele bijbelse zienswijzen zoals wij die hebben beschreven zijn daarom in deze gemeenten of geloofsgemeenschappen even goed vertegenwoordigd. Beoordeel elk van hen daarom aan de hand van de bijbelse waarheid. Hetzelfde geldt uiteraard voor de informatie die op onze website staat.