De ruiters van de Apocalyps

Publicatie: januari 2023

Inhoud

Inleiding

De zegels van de openbaring aan Johannes

 - De vier ruiters van de Apocalyps

Het tweede zegel

 - Grote internationale militaire conflicten en oorlogen
 - Burgeroorlogen en civiele onrust
 - Een klein overzicht met artikelen en literatuur in relatie tot oorlogen en conflicten
 - Conclusie

Het derde zegel

 - Voedseltekorten en prijsstijgingen van dagelijks voedsel
 - Een kleine greep uit de actuele berichtgeving
 - Voorbeelden van extreme voedseltekorten uit het recente verleden
 - Global Hunger Index
 - Codex Alimentarius
 - Conclusie

Het vierde zegel

 - Een samenvatting van het voorgaande

Het eerste en vijfde zegel

 - Het 'Woord van God' trekt ten strijde
 - Uitputting en volharding

Het zesde zegel

 - De hemel verdwijnt als een boekrol die wordt opgerold

Inleiding

In de Openbaring aan Johannes wordt het openen van zeven zegels besproken. Het bevat voorspellingen die van grote invloed zijn op de menselijke samenleving en die het einde ervan inluiden. De zegels hebben een directe relatie met de voorspellingen die Jezus eerder op de Olijfberg deed. Daarnaast zijn er andere voorspellingen gedaan door apostelen zoals Paulus, Petrus en Judas die eveneens betrekking hebben op de eindtijd maar die vanuit een ander perspectief worden belicht. Ze hebben echter allen betrekking op einde van dit tijdperk (αἰών), de tegenwoordigheid van de mensenzoon en de daarmee verband houdende komst van Gods koninkrijk.

De zegels van de openbaring aan JohannesAfbeelding. De vier ruiters van de Apocalyps.

De vier ruiters van de Apocalyps

In dit deel behandelen leggen we nadruk op de zegels twee, drie, vier en zes omdat zij een direct en zichtbaar effect (zullen) hebben op de menselijke samenleving als geheel en ze zijn voor ons een teken zijn dat de komst van de mensenzoon aanstaande is. De zegels één en vijf zullen we combineren. Het is geenszins een volledig beeld, maar beschijft in voldoende mate wel hoe waar de profetie is.

"Toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’ Er verscheen een ander paard, dat vuurrood was. Degene die erop zat, kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten. Er werd hem een groot zwaard gegeven." (Openbaring 6:3, 4).

"Toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde levende wezen zeggen: ‘Kom!’ En ik keek en zag een zwart paard, en degene die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. Ik hoorde uit het midden van de vier levende wezens iets dat klonk als een stem, die zei: ‘Een liter tarwe voor een denarius en drie liter gerst voor een denarius. En breng geen schade toe aan de olijfolie en de wijn.’" (Openbaring 6:5, 6).

"Toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen: ‘Kom!’ En ik keek en zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten, dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde." (Openbaring 6:3-8). (Openbaring 6:7, 8).

"En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven?’" (Openbaring 6:12-17).

Het tweede zegel

Grote internationale militaire conflicten en oorlogen

Sinds 1945 hebben ongeveer 122 burgeroorlogen gewoed, vergeleken met 25 conventionele oorlogen. Interne conflicten duren gemiddeld zes jaar en veroorzaken wijdverspreide ontwrichtingen van vluchtelingen en economische verwoesting - zoals te zien in bijvoorbeeld Afghanistan, Somalië en Libanon.

In dit overzicht, gepubliceerd door de Encyclopædia Britannica, Inc., zien we een lijst van oorlogen sedert 1300-1200 v.Chr. tot heden. Er is een toename in conflicten waar te nemen sinds de periode 1600–1700, toen de talrijke naties van Europa hun beslag kregen en Europa's koloniale tijdperk echt begon. Oorlogen werden dan ook vanuit Europa overgebracht naar de rest van de wereld met als uitschieters de twee wereldoorlogen van 1914-1918 en 1939-1945.

Het is ontegenzeggelijk een gegeven dat Jezus' woorden lijken te wijzen op onze moderne tijd, in hoofdzaak vanaf de periode van de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 dat als 'wereldoorlog' wordt getypeerd vanwege de deelname van o.a. Japan en de Verenigde Staten. Laten we ook niet vergeten dat Europa ongeveer de gehele wereld had gekoloniseerd dus ook alle gebieden die onder die kolonisatie vielen, zijn in dergelijke wereldmappen opgenomen.

De Tweede Wereldoorlog die duurde van 1939-1945, is te omvattend om in dit artikel te beschrijven. Een ieder kan zelf gemakkelijk onderzoek doen naar de details. We weten allemaal de impact die dit conflict op de wereld heeft gehad en welk trauma het teweeg heeft gebracht, niet in de laatste plaats bij de bevolkingen van de landen die erbij betrokken waren, direct of indirect. Ook dit conflict omspande de gehele aarde.

Klik op onderstaande plaatjes ter vergroting; links een map van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en rechts die van de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) en zie hoe groot de effecten ervan waren. Beide wereldoorlogen hebben geleid tot grote internationale veranderingen die tot op de dag van vandaag hun invloed laten gelden.Wat opvalt is de aard en impact van moderne, vooral grootschalige oorlogen. In het bijzonder vanaf de Eerste Wereldoorlog zien we - door met name de instelling van de dienstplicht - de mobilisatie van hele bevolkingen plaatsvinden en wordt een totaal andere manier van oorlog voeren toegepast. Terecht kan worden gezegd dat 'natie tegen natie opstaat (wordt opgehitst) en volk tegen volk'.

Burgeroorlogen en civiele onrust

Een ander element dat hiermee verband houdt betreft de conflicten tussen volken onderling. We hebben het dan over o.a. raciale conflicten. Dit aantal is bijzonder gestegen sedert de dekolonisatie, met name na 1945, waarbij gebiedsdelen die voorheen onder Europees bestuur stonden en dus geen zelfbestuur hadden, autonoom werden. Bij het trekken van de grenslijnen werd door de leidende mogendheden echter zelden rekening gehouden met de natuurlijke wijze waarop bepaalde populaties zich in een bepaald gebiedsdeel hadden gevestigd. Dit is een voedingsbodem voor nog altijd oplaaiende conflicten.

In dit overzicht zien we een lijst van civiele conflicten. In de periode 1800-1945 doen zich zo'n 37 conflicten voor. In de periode 1945 tot heden zien we dit aantal oplopen tot zo'n 73 conflicten waarvan een aanzienlijk deel blijft voortduren.

Een klein overzicht met artikelen en literatuur in relatie tot oorlogen en conflicten

- Oorlog en vrede na 1945
- Lijst van voortdurende gewapende conflicten
- Lijst van revoluties en opstanden
- Lijst van onafhankelijkheidsoorlogen (nationale bevrijding)

Conclusie

De recente geschiedenis laat duidelijk zien hoe deze profetie in vervulling is gegaan maar de verwachting is dat de komende tijd wellicht nog zwaardere tijden zullen aanbreken zoals beschreven in Deel 8: Achtste koning, een valse profeet en het beeld van het wilde beest (2).

Het derde zegel

Voedseltekorten en prijsstijgingen van dagelijks voedsel

De profetie duidt voornamelijk op de extreme verhoging van de prijzen van alledaagse voedselsmiddelen voor de gewone man, terwijl luxe voedings -en genotsmiddelen beschikbaar blijven voor mensen die over voldoende financiële middelen mensen. Tevens duidt de profetie ook op het onvoldoende voorradig zijn van essentiële voedingsmiddelen door bijvoorbeeld de stagnatie van de zogenoemde 'supply chain' en het bewust vernietigen van voedsel en dwaze overheidsmaatregelen waardoor echte tekorten zullen ontstaan. Waren dergelijke tekorten en hoge voedselprijzen voorheen het lot van Afrika en Zuidoost Azië, ook de ontwikkelde Westerse wereld zal hieraan niet langer kunnen ontsnappen.

Voorbeelden van extreme voedseltekorten uit het recente verleden

- Hongersnood India (1876–1878)
- Perzische hongersnood (1917–1919)
- Hongersnood in Tatarstan (1921–1922)
- Hongersnood van 1932–33, de Grote Hongersnood (1932–33), USSR
- De Grote Chinese hongersnood (1959 -1961)
- Overzicht van hongersnoden

Afbeelding. Hongersnoden sedert 1860 (bron: Overzicht van hongersnoden).
(Klik op de afbeelding om die te vergroten.)


Het is verschrikkelijk wat gewone mensen moeten ondergaan. Er zijn geen woorden voor.

Een kleine greep uit de actuele berichtgeving

Steeds meer mensen hebben honger: hoe kan dat?
Wereldwijd hebben meer mensen dan ooit honger. Het aantal landen dat kampt met voedseltekorten of waar zelfs hongersnood dreigt, neemt schrikbarend snel toe. Onder meer in Ethiopië, Jemen en Zuid-Sudan zijn ernstige voedseltekorten. Oorzaken zijn o.a. conflicten, gevolgen van de coronamaatregelen die door overheden wereldwijd worden getroffen, klimaatverandering (uiteraard ten gevolge van geoengineering).

Bron: ZOA

FAO waarschuwt voor wereldwijd voedseltekort
“De COVID-19-pandemie treft voedselsystemen en alle dimensies van voedselzekerheid over de hele wereld. Geen enkel land is immuun. We moeten ervoor zorgen dat de voedselketens niet worden verstoord en goed kunnen blijven functioneren zodat de productie en beschikbaarheid van veilig voedsel voor iedereen mogelijk blijft”, aldus QU Donqyu, directeur-generaal bij de FAO.

We hebben het hier natuurlijk in werkelijkheid over absurde maatregelen die zijn genomen in het kader van de COVID-19-'pandemie' wat, zoals we weten, geen gezondheidskwestie is maar een politieke kwestie.

Bron: boerenbusiness

Stijgende prijzen van alledaags voedsel kunnen leiden tot hongersnood, oorlog en revolutie in 2022
"De politieke gevolgen van honger zijn ingrijpend en onvoorspelbaar, maar kunnen de vonk zijn die een kruitvat van woede en wrok doet ontbranden waardoor de Black Lives Matter-protesten van 2020 er in vergelijking tam uitzien."

"De snel stijgende prijzen van voedsel en andere belangrijke grondstoffen hebben al te maken met de economische gevolgen van een langdurige maatregelen in het kader van de 'pandemie', waardoor velen vrezen dat een ongekende politieke en sociale instabiliteit volgend jaar om de hoek kan komen."

"Eieren, suiker en verse groenten en fruit hebben ook de portemonnee van de consument geraakt, waardoor de gemiddelde kosten van het hosten van een Thanksgiving-diner dit jaar op $ 53,31 komen, volgens de jaarlijkse enquête van de American Farm Bureau Federation . Dit is gestegen van $ 46,90 in 2020 – een stijging van 14% en de duurste die het ooit is geweest sinds de organisatie in 1985 begon met het bijhouden van de kosten."

Bron: indignatie

Wat staat ons te wachten
De voedingsindustrie slaat alarm - vanaf 2023 honger?
Voedselprijzen stijgen en stijgen. Wie de bonnetjes van zijn wekelijkse routineaankopen bewaart, ziet de prijsstijging een jaar en een kwart jaar - zelfs vóór 24 februari, de Russische inval in Oekraïne - volgen op een aanvankelijk langzame, maar nu snellere en dramatischere prijs toenemen. Zelfs de discountgigant Aldi verhoogde ongeveer twee weken geleden een deel van zijn prijzen met 30 tot 50 procent. En nog een alarmerend fenomeen: de schappen zijn nu niet alleen minder gevuld, ze blijven voor sommige producten vaak dagenlang helemaal leeg. Hoewel dit nog niet overal het geval is, wordt verwacht dat zich dit meer en meer zal voordoen.

Bron (vertaald uit het Duits): Wat staat ons te wachten.

Ice Age Farmer
Een bekende onderzoeker en klokkenluider m.b.t. dit onderwerp is 'Ice Age Farmer'.

Ice Age Farmer kijkt naar de toekomst van onze voedselvoorziening en naar de agenda om de voedselvoorziening te verontreinigen en te centraliseren. Hij beveelt ook stappen aan tot zelfvoorziening.

Bron Ice Age Farmer en Bitchute channel.

Global Hunger Index

47 landen hebben extreem alarmerende of serieuze niveaus van honger, 10 landen hebben een gemiddelde, serieuze, of alarmerende niveau's van honger en 47 landen zullen de 'Zero Hunger' doelen van 2030 niet halen.

Het plaatje rechts toont de zogenaamde 'Global Hunger Index' en laat de stand van zaken zien m.b.t. de voedselvoorziening.

De grijs gearceerde gebiedsdelen zijn of niet meegenomen, of er bestaan geen cijfers over of ze zijn niet van toepassing. Voor de Westerse naties geldt vooralsnog het laatste.

Bron: Global Hunger Index

Afbeelding. Map van de Global Hunger Index.
(Klik op de afbeelding om die te vegroten.)

Codex Alimentarius

Volgens de FAO waren de basisdoelstellingen de gezondheid van de consument te beschermen en de internationale handel in levensmiddelen te vergemakkelijken. Codex heeft momenteel 151 lidstaten die meer dan 97 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Bron: FAO

In werkelijkheid echter, hebben we van doen met een 'wolf in schaapsvacht' en zal het leiden tot een verdere afbraak van de natuurlijke weerstand van de wereldbevolking door het verbieden van noodzakelijke voedingsstoffen. Een dergelijk fenomeen doet zich in de westerse wereld al decennia voor doordat supermarkten leidend zijn in de distributie van voedsel en men niet weet waar en hoe bepaald voedsel wordt gekweekt.

Volgens dr. Rima Laibow MD, een expert op het gebied van voedsel en voedingsstoffen, is de Codex een voedselwapen dat wordt ingezet tegen de wereldbevolking. Zie haar uiteenzetting op Dr. Rima E. Laibow: The Globalist Depopulation Agenda (Video).

Conclusie

Dit fenomeen heeft zich absoluut voorgedaan en we kunnen verwachten dat dit verschijnsel in het komende decennium doorzet en zich tot de gehele wereld zal uitbreiden, dus inclusief het ontwikkelde en geïndustrialiseerde deel van de wereld.Afbeelding. The Economist, een Rothschild outlet.


Het vierde zegel

Een samenvatting van het voorgaande

Het vierde zegel bevat een opsomming van de zegels twee en drie maar voegt daar de vernietigende invloed van de 'wilde beesten van de aarde' op de mensheid, en het fenomeen van 'dodelijke plagen' aan toe. Deze 'wilde beesten' zijn natuurlijk niet de vleeseters uit de Savanne in Afrika of elders, maar duiden op de politieke regeringen die de mensheid onderdrukken en vernietigen.
'Dodelijke plagen' duiden op ziekten en epidemieën als gevolg van blijvende armoede en hongersnood in de Derde Wereld maar vooral ook in de geïndustrialiseerde wereld waar een toename valt waar te nemen in terminale ziekten zoals kanker, dementie, diabetes, Polio, AIDS en cardiovasculaire aandoeningen (hartaanvallen en beroerten), veelal het gevolg van medicatie en vaccinaties (zie bijv. The Poisoned Needle, Eleanor McBean en AIDS and ABET: The Truth About AIDS, aangaande de misdaden van de farmaceutische industrie) en een ongezonde levensstijl. En natuurlijk vormen ziekten en epidemieën een steeds terugkerend fenomeen bij ontwrichtende militaire conflicten zoals elders in dit onderdeel is beschreven.

Het eerste en vijfde zegel

Het 'Woord van God' trekt ten strijde

Wordt nog uitgewerkt.

Uitputting en volharding

Wordt nog uitgewerkt.

Het zesde zegel

De hemel verdwijnt als een boekrol die wordt opgerold

Wordt nog uitgewerkt.