De val van de Tegenstrever

Analyse

Dit moment ligt nog in de toekomst maar vindt plaats direct voordat onze vervolging van 3,5 jaar begint. De bewijzen hiervoor beschrijven we in dit onderdeel.

De Openbaring beschrijft een gebeurtenis die zowel voor de wereld als geheel maar in het bijzonder voor de gezalfden van alles overtreffend belang is. Het volgende scenario zal voor onze ogen niet direct zichtbaar zijn omdat het zich voltrekt in de hemel:

"De zevende engel blies op zijn trompet. Er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: ‘Het koninkrijk van de wereld is het Koninkrijk van onze Heer en van zijn Gezalfde geworden, en hij zal voor altijd en eeuwig als koning regeren.’" (Openbaring 11:15).

Even tevoren zegt de Openbaring het volgende:

"Het tweede wee is voorbij. Kijk! Het derde wee komt vlug." (Openbaring 12:14)

Wat deze 'derde wee' precies is zien we hier:

"Wee de aarde en de zee, want de Lasteraar is naar jullie neergedaald. Hij is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.’" (Openbaring 12:12)

We zien dus dat deze 'derde wee' direct verband houdt met het feit dat de Tegenstrever zijn plaats in de hemel heeft moeten prijsgeven en dat derhalve de beschikbare tijd waarin hij actief kan zijn, kort geworden is. Als gevolg waarvan? Als gevolg van de beslissende strijd tussen de engel Michael en zijn engelen enerzijds en de Tegenstrever en zijn engelen anderzijds:

"En er brak oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, maar ze werden verslagen, en er was voor hen geen plaats meer in de hemel. De grote draak werd daarom neergeworpen, de oorspronkelijke slang, degene die Lasteraar en Tegenstrever wordt genoemd, die de hele bewoonde aarde misleidt. Hij werd neergeworpen naar de aarde en zijn engelen werden samen met hem neergeworpen." (Openbaring 12:7-9).

"...en er was voor hen geen plaats meer in de hemel."(Openbaring 12:8).

Zijn woede houdt dus direct verband met het verlies van deze strijd, zijn plaats in de hemel en de beschikbare tijd die hij heeft om kwaad te doen waarbij een 'grote verdrukking' wordt losgelaten op de mensheid met als climax, zijn strijd tegen de slaven van Jehovah God. Tevens betekent dit voor de bewoners van de aarde een 'wee', niet omdat God medelijden met hen heeft, maar omdat zij nu een keuze moeten maken tussen de aanbidding van God of de aanbidding van de Tegenstrever. Een verkeerde keuze zal leiden tot een 'wee' met voor hen desastreuze gevolgen.

Het resultaat van deze oorlog leidt direct naar de volgende gebeurtenis:

"‘Nu zijn de redding en de kracht en het Koninkrijk van onze God en de autoriteit van zijn Gezalfde werkelijkheid geworden, want de beschuldiger van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God beschuldigt, is neergeworpen!’" (Openbaring 12:10).

Nu Gods Koninkrijk is geïnstalleerd en invloed gaat uitoefenen en de beschikbare tijd van de Tegenstrever kort is geworden, heeft hij nog maar één keuze: oorlog voeren tegen de volgelingen van het Lam die Gods geboden onderhouden en getuigen van Jezus:

"Toen de draak zag dat hij neergeworpen was naar de aarde, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind had gebaard. Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote arend, zodat ze naar haar plaats in de woestijn kon vliegen. Daar moet ze gedurende een tijd en tijden en een halve tijd (1260 dagen, 3,5 jaar of 42 maanden) gevoed worden, uit het gezicht van de slang. De slang spuwde uit zijn bek een rivier van water achter de vrouw aan om haar in de rivier te laten verdrinken. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en slokte de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak werd woedend op de vrouw en ging weg om oorlog te voeren tegen de overgeblevenen van haar nageslacht, die zich aan de geboden van God houden en de taak hebben over Jezus te getuigen." (Openbaring 12:13-17).

Conclusie

We zien dus dat zodra de Tegenstrever zijn plaats in de hemel is kwijtgeraakt, Gods Koninkrijk is geïnstalleerd en in werking is getreden, de vervolging van de gezalfden zal plaatsvinden gedurende de tijd die daarvoor is bestemd: 3,5 jaar. Als we terug redeneren is het moment dat die vervolging begint dus het teken dat de Tegenstrever uit de hemel is geworpen.