De eerste zes zegels van de openbaring aan Johannes

Publicatie: mei 2022

Index van verwijzingen

- Inleiding
- De zegels twee, drie en vier worden geopend en de ruiters worden losgelaten
- Het einde van het tijdperk en de tegenwoordigheid van de mensenzoon
- Het tweede zegel: oorlog
- Het derde zegel: voedseltekorten
- De andere profetieën van Jezus die in relatie staan tot zijn komst

Inleiding

In de Openbaring aan Johannes wordt gewag gemaakt van het openen van zeven zegels. Het bevat voorspellingen die grote invloed hebben op de menselijke samenleving.

Dit artikel als geheel bespreekt het openen van de eerste zes zegels en het loslaten van de ruiters, maar we concentreren ons eerst op de eerste vier zegels, want de voorspellingen van Jezus aangaande 'het teken van het einde van het tijdperk en de komst of tegenwoordigheid van de mensenzoon' die in de verslagen van de discipelen staan opgetekend, kunnen met deze eerste vier zegels direct in verband gebracht worden.

Eerst behandelen we het tweede, derde, het vierde en het zesde zegel. Het eerste en vijfde zegel behandelen we hierna aangezien die meer uitleg behoeven.

Tot slot bespreken we andere profetieën die in relatie staan tot het 'teken van het einde'.

De zegels twee, drie en vier worden geopend en de ruiters worden losgelaten

Het tweede zegel
"Toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’ Er verscheen een ander paard, dat vuurrood was. Degene die erop zat, kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten. Er werd hem een groot zwaard gegeven."

Het derde zegel
“Toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde levende wezen zeggen: ‘Kom!’ En ik keek en zag een zwart paard, en degene die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. Ik hoorde uit het midden van de vier levende wezens iets dat klonk als een stem, die zei: ‘Een liter tarwe voor een denarius en drie liter gerst voor een denarius. En breng geen schade toe aan de olijfolie en de wijn.’”

Het vierde zegel
“Toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen: ‘Kom!’ En ik keek en zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten, dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde.” (Openbaring 6:3-8).

Zoals aangegeven vertonen de hierboven beschreven gebeurtenissen overeenkomst met de voorspellingen die zijn gegeven door onze Heer en die door zijn naaste discipelen werden opgetekend.

Het einde van het tijdperk en de tegenwoordigheid van de mensenzoon

Het decor waartegen Jezus zijn voorspellingen deed, wordt gevormd door de tempel in Jeruzalem, op een locatie die bekend staat als de 'Olijfberg'.

"Toen Jezus de tempel verliet, kwamen zijn discipelen naar hem toe om hem op de tempelgebouwen te wijzen. Maar hij zei tegen ze: ‘Zien jullie dit allemaal? Ik verzeker jullie: Er zal hier niet één steen op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken.’” (Mattheus 24:1).

Aansluitend stelden de discipelen hem daar twee belangrijke vragen :

“Terwijl hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen naar hem toe. Ze waren alleen met hem en vroegen: ‘Vertel ons, (1) wanneer zal dat allemaal gebeuren? En (2) wat zal het teken zijn van je aanwezigheid en van het einde van het tijdperk?’” (Mattheus 24:3).

We concentreren ons voor deze bespreking in eerste instantie op het antwoord dat Jezus gaf op de tweede vraag van de discipelen en - zoals we aangeven - relateren dit aan de eerste zes zegels van Openbaring.

Mattheus 24:7, 8:

“Want het ene volk zal strijden opstaan tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn.”

Markus 13:8:

“Want het ene volk zal opstaan tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen aardbevingen zijn, en er zullen ook voedseltekorten zijn. Die dingen zijn het begin van de weeën.”

Lukas 21:10, 11:

“Daarna zei hij tegen ze: ‘Het ene volk zal opstaan tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen grote aardbevingen zijn en in de ene plaats na de andere voedseltekorten en epidemieën. Ook zullen er angstaanjagende dingen te zien zijn en zullen er uit de hemel grote tekenen zijn.’”

Laten wij nu ons onderzoek starten en kijken in hoeverre de eerste vier zegels en de voorspellingen van onze Heer in onze tijd zijn waar te nemen. Later in dit artikel zullen we ook de overige zegels bespreken. Aanvullend beschouwen we dan ook de brieven van de apostelen voorzover zij vooruitwijzen naar -en in verband gebracht kunnen worden met de 'tegenwoordigheid van de mensenzoon'.

Het tweede zegel: oorlog

In een vergelijking van de (evangelie)verslagen van de apostelen en de Openbaring valt het volgende op:
1)  De evangelieverslagen spreken van het 'opstaan' van het ene volk tegen het andere en van het ene koninkrijk tegen het andere;
2)  De Openbaring spreekt van het wegnemen van de vrede van de aarde 'zodat zij elkaar zouden afslachten'.

Het woord 'opstaan' (Grieks: ἐγείρω) heeft volgens Strong 1453. egeiró, de volgende betekenis: '(doen) opwekken', 'doen opstaan (tegen)', ook 'ophitsen'. Dit hoeft niet automatisch te betekenen dat dit oorlog inhoudt, maar gezien de voorgaande uitspraak van Jezus, lijkt dit wel het geval te zijn. Het heeft in ieder geval met strijd te maken tussen volkeren en landen aangezien Jezus daar sprak van 'oorlog' (Grieks: πόλεμος). Het is duidelijk dat hier dus sprake is van oorlogen waar volkeren en landen elkaar bestrijden maar ook met een subtiele 'twist' in de vertaling.

Grote internationale militaire conflicten en oorlogen tussen staten

Sinds 1945 hebben ongeveer 122 burgeroorlogen gewoed, vergeleken met 25 conventionele oorlogen. Interne conflicten duren gemiddeld zes jaar en veroorzaken wijdverspreide ontwrichtingen van vluchtelingen en economische verwoesting - zoals te zien in Afghanistan, Somalië en Libanon. Actuele gegevens inzake oorlogen en conflicten wereldwijd vinden we bijvoorbeeld in de gegevensbank van de Bundeszentrale für politische Bildung: Number of wars and violence conflicts per region.

In dit overzicht, gepubliceerd door de Encyclopædia Britannica, Inc., zien we een lijst van oorlogen sedert 1300-1200 v.Chr. tot heden. Er is een toename in conflicten waar te nemen sinds de periode 1600–1700, toen de talrijke naties van Europa hun beslag kregen en Europa's koloniale tijdperk echt begon. Oorlogen werden dan ook vanuit Europa overgebracht naar de rest van de wereld met als uitschieters de twee wereldoorlogen van 1914-1918 en 1939-1945.

Het is ontegenzeggelijk een gegeven dat Jezus' woorden lijken te wijzen op onze moderne tijd, in hoofdzaak vanaf de periode van de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 dat als 'wereldoorlog' wordt getypeerd vanwege de deelname van o.a. Japan en de Verenigde Staten. Laten we ook niet vergeten dat Europa ongeveer de gehele wereld had gekoloniseerd dus ook alle gebieden die onder die kolonisatie vielen, zijn in dergelijke wereldmappen opgenomen.

De Tweede Wereldoorlog die duurde van 1939-1945, is te omvattend om in dit artikel te beschrijven. Een ieder kan zelf gemakkelijk onderzoek doen naar de details. We weten allemaal de impact die dit conflict op de wereld heeft gehad en welk trauma het teweeg heeft gebracht, niet in de laatste plaats bij de bevolkingen van de landen die erbij betrokken waren, direct of indirect. Ook dit conflict omspande de gehele aarde.

Klik op onderstaande plaatjes ter vergroting; links een map van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en rechts die van de Tweede Wereldoorlog (1939-1945).Wat ook opvalt is de aard en impact van de moderne oorlogen. Vanaf de Eerste Wereldoorlog zien we - door met name de instelling van de dienstplicht - de mobilisatie van hele bevolkingen en een totaal andere manier van oorlog voeren terwijl voorheen alleen beroepslegers elkaar op het slachtveld troffen die veelal waren geronseld als huurlingen. Het Franse huurlingenleger is hiervan nog een voorbeeld. We zien dan tevens de opkomst van een hele oorlogsindustrie waar de hele bevolking bij betrokken wordt. Terecht kan worden gezegd dat 'natie tegen natie opstaat en volk tegen volk'.

Burgeroorlogen en civiele onrust

Een ander element dat Jezus benoemt zijn de conflicten tussen volken onderling. We hebben het dan over conflicten tussen stammen, volken, rassen etc. Dit aantal is bijzonder gestegen sedert de dekolonisatie, met name na 1945, waarbij gebiedsdelen die voorheen onder Europees bestuur stonden en dus geen zelfbestuur hadden, autonoom werden. Bij het trekken van de grenslijnen werd door de leidende mogendheden echter zelden rekening gehouden met de natuurlijke wijze waarop bepaalde populaties zich in een bepaald gebiedsdeel hadden gevestigd. Dit vormde een voedingsbodem voor oplaaiend conflict. (Irak, India etc.)

In dit overzicht zien we een lijst van civiele conflicten. In de periode 1800-1945 doen zich zo'n 37 conflicten voor. In de periode 1945 tot heden zien we dit aantal oplopen tot zo'n 73 conflicten waarvan een aanzienlijk deel blijft voortduren.

Een klein overzicht met artikelen en literatuur in relatie tot oorlogen en conflicten

- https://www.quora.com/How-many-people-died-in-all-the-wars-in-the-20th-century
- https://ourworldindata.org/war-and-peace#a-greater-number-of-increasingly-less-deadly-conflicts
- https://military-history.fandom.com/wiki/List_of_ongoing_armed_conflicts
- https://military-history.fandom.com/wiki/List_of_revolutions_and_rebellions
- https://military-history.fandom.com/wiki/List_of_wars_of_independence_(national_liberation)

Het zegel op Jezus' woorden zoals opgetekend door de discipelen

Jezus' woorden aangaande oorlogen als teken van de 'eindtijd' zoals die zijn opgetekend door zijn discipelen, worden door de Openbaring onderschreven.

Conclusie


Het derde zegel: voedseltekorten

De profetie duidt voornamelijk op de extreme verhoging van de prijzen van alledaags voedsel voor de gewone man terwijl de luxe voedingsmiddelen onaangetast blijven aangezien deze alleen gekocht kunnen worden door vermogende mensen. Secundair duidt de profetie op de stagnatie van de 'supply chain' en het bewust vernietigen van voedsel waardoor echte tekorten zullen ontstaan.

Een kleine greep uit de berichtgeving

Steeds meer mensen hebben honger: hoe kan dat?
Wereldwijd hebben meer mensen dan ooit honger. Het aantal landen dat kampt met voedseltekorten of waar zelfs hongersnood dreigt, neemt schrikbarend snel toe. Onder meer in Ethiopië, Jemen en Zuid-Sudan zijn ernstige voedseltekorten. Oorzaken zijn o.a. conflicten, gevolgen van de coronamaatregelen die door overheden wereldwijd worden getroffen, klimaatverandering (uiteraard ten gevolge van geoengineering).

Bron: ZOA

FAO waarschuwt voor wereldwijd voedseltekort
“De COVID-19-pandemie treft voedselsystemen en alle dimensies van voedselzekerheid over de hele wereld. Geen enkel land is immuun. We moeten ervoor zorgen dat de voedselketens niet worden verstoord en goed kunnen blijven functioneren zodat de productie en beschikbaarheid van veilig voedsel voor iedereen mogelijk blijft”, aldus QU Donqyu, directeur-generaal bij de FAO.

We hebben het hier natuurlijk in werkelijkheid over absurde maatregelen die zijn genomen in het kader van de COVID-19-'pandemie' wat, zoals we weten, geen gezondheidskwestie is maar een politieke kwestie.

Bron: boerenbusiness

Stijgende prijzen van alledaags voedsel kunnen leiden tot hongersnood, oorlog en revolutie in 2022
"De politieke gevolgen van honger zijn ingrijpend en onvoorspelbaar, maar kunnen de vonk zijn die een kruitvat van woede en wrok doet ontbranden waardoor de Black Lives Matter-protesten van 2020 er in vergelijking tam uitzien."

"De snel stijgende prijzen van voedsel en andere belangrijke grondstoffen hebben al te maken met de economische gevolgen van een langdurige maatregelen in het kader van de 'pandemie', waardoor velen vrezen dat een ongekende politieke en sociale instabiliteit volgend jaar om de hoek kan komen."

"Eieren, suiker en verse groenten en fruit hebben ook de portemonnee van de consument geraakt, waardoor de gemiddelde kosten van het hosten van een Thanksgiving-diner dit jaar op $ 53,31 komen, volgens de jaarlijkse enquête van de American Farm Bureau Federation . Dit is gestegen van $ 46,90 in 2020 – een stijging van 14% en de duurste die het ooit is geweest sinds de organisatie in 1985 begon met het bijhouden van de kosten."

Bron: indignatie

Een wereldwijd fenomeen
Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie is 1/3 van de wereldbevolking stervende en nog 1/3 is ondervoed. Slechts een derde wordt beschouwd als weldoorvoed. Elk jaar sterven miljoenen de hongerdood - inclusief 100 miljoen kinderen in de jaren 1990 alleen. Elke minuut sterven 23 kinderen aan ondervoeding en afwendbare ziekten. Door droogte veroorzaakte hongersnoden bedreigen de levens van 15 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika (Ethiopië en Eritrea) en in Mauritanië. (in Noordwest Afrika) In landen van zuidelijk Afrika worstelen 14 miljoen mensen om voldoende eten te krijgen. Dit zijn levensfeiten van nu!

Bron: wereldvanmorgen

47 landen hebben extreem alarmerende of serieuze niveaus van honger, 10 landen hebben een gemiddelde, serieuze, of alarmerende niveau's van honger en 47 landen zullen de 'Zero Hunger' doelen van 2030 niet halen.

Bron: globalhungerindex

Wat staat ons te wachten
De voedingsindustrie slaat alarm - vanaf 2023 honger?
Voedselprijzen stijgen en stijgen. Wie de bonnetjes van zijn wekelijkse routineaankopen bewaart, ziet de prijsstijging een jaar en een kwart jaar - zelfs vóór 24 februari, de Russische inval in Oekraïne - volgen op een aanvankelijk langzame, maar nu snellere en dramatischere prijs toenemen. Zelfs de discountgigant Aldi verhoogde ongeveer twee weken geleden een deel van zijn prijzen met 30 tot 50 procent. En nog een alarmerend fenomeen: de schappen zijn nu niet alleen minder gevuld, ze blijven voor sommige producten vaak dagenlang helemaal leeg. Hoewel dit nog niet overal het geval is, wordt verwacht dat zich dit meer en meer zal voordoen.

Bron (vertaald uit het Duits): Wat staat ons te wachten.

Ice Age Farmer
Een bekende onderzoeker en klokkenluider m.b.t. dit onderwerp is 'Ice Age Farmer'.

Ice Age Farmer kijkt naar de toekomst van onze voedselvoorziening en naar de agenda om de voedselvoorziening te verontreinigen en te centraliseren. Hij beveelt ook stappen aan tot zelfvoorziening.

Bronnen: Website Ice Age Farmer en Bitchute channel.

Global Hunger Index
Het plaatje rechts toont de zogenaamde 'Global Hunger Index' en laat de stand van zaken zien m.b.t. de voedselvoorziening.

De grijs gearceerde gebiedsdelen zijn of niet meegenomen, of er bestaan geen cijfers over of ze zijn niet van toepassing. Voor de Westerse naties geldt vooralsnog het laatste.

Afbeelding. Map van de Global Hunger Index.
(Klik op de afbeelding om die te vegroten.)

Conclusie

Dit fenomeen heeft zich absoluut voorgedaan en we kunnen verwachten dat dit verschijnsel in het komende decennium doorzet en zich tot de gehele wereld uitbreidt inclusief het ontwikkelde en geïndustrialiseerde deel van de wereld, o.a. tengevolge van stagnaties in de 'supply chain'. Door de maatregelen in het kader van de COVID-19-'pandemie' valt echter te verwachten dat voedseltekorten als gevolg van stagnatie in de 'supply chain' zullen leiden tot extreme verhoging van de prijzen van alledaags voedsel.Afbeelding. The Economist, een Rothschild outlet.Codex Alimentarius
Volgens de FAO waren de basisdoelstellingen de gezondheid van de consument te beschermen en de internationale handel in levensmiddelen te vergemakkelijken. Codex heeft momenteel 151 lidstaten die meer dan 97 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Bron: FAO

In werkelijkheid echter, hebben we van doen met een 'wolf in schaapsvacht' en zal het leiden tot een verdere afbraak van de natuurlijke weerstand van de wereldbevolking door het verbieden van noodzakelijke voedingsstoffen. Een dergelijk fenomeen doet zich in de westerse wereld al decennia voor doordat supermarkten leidend zijn in de distributie van voedsel en men niet weet waar en hoe bepaald voedsel wordt gekweekt.

Volgens dr. Rima Laibow MD, een expert op het gebied van voedsel en voedingsstoffen, is de Codex een voedselwapen dat wordt ingezet tegen de wereldbevolking. Zie haar uiteenzetting op Dr. Rima E. Laibow: The Globalist Depopulation Agenda (Video).

Het vierde zegel: voedseltekorten, dodelijke plagen en de wilde beesten van de aarde

Dodelijke plagen

Hieronder een beeld van de huidige gezondheidssituatie in Afrika.Afbeelding. Dodelijke plagen.


De andere profetieën van Jezus die in relatie staan tot zijn komst

We zullen nu kijken de alle andere profetieën van Jezus die verband houden met de 'tijd van het einde' van deze wereld. Hij besprak deze profetieën terwijl hij zich met zijn discipelen op de Olijfberg bevond.

Waar dit van toepassing is vullen we dit aan met profetieën die door de apostelen zijn opgetekend met betrekking tot de komst van de mensenzoon.

De opkomst van misleiders

Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk! Hier is de Gezalfde” of: “Daar!”, moeten jullie het niet geloven. Want er zullen valse gezalfden en valse profeten verschijnen, die grote tekenen en wonderen zullen doen in een poging zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar ik heb jullie van tevoren gewaarschuwd. Als mensen dus tegen jullie zeggen: “Kijk! Hij is in de woestijn”, ga er dan niet heen. En als ze zeggen: “Kijk! Hij is in de binnenkamers”, geloof het dan niet. Want zoals de bliksem uit het oosten komt en schijnt tot in het westen, zo zal de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn. Waar het lijk is, daar zullen de arenden zich verzamelen.

De algemene houding van de mensen in de eindtijd

In de eerste plaats moeten jullie weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die hun eigen verlangens volgen en spottend zeggen: ‘Hij heeft toch beloofd te komen? Waar blijft hij dan? Vanaf de tijd dat onze voorouders overleden zijn is alles hetzelfde gebleven. Alles blijft precies zoals bij het begin van de schepping.’ Ze gaan bewust voorbij aan het feit dat er lang geleden door het woord van God een hemel was en een aarde, die als een compact geheel boven het water uitstak en omringd werd door water, en dat daardoor de wereld van die tijd vernietigd werd toen die door water werd overstroomd. Maar door hetzelfde woord zijn de hemel en de aarde die er nu zijn, bewaard voor het vuur. Ze worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de vernietiging van de goddelozen.

Aardbevingen