De profetie over Gog van Magog

Inleiding

De Openbaring beschrijft de situatie die ontstaat nadat de 1000 jaar zijn geëindigd en de Tegenstrever uit zijn gevangenis is losgelaten.

“Zodra de 1000 jaar voorbij zijn, zal de Tegenstrever uit zijn gevangenis worden vrijgelaten. Hij zal eropuit gaan om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden om hen voor de oorlog te verzamelen. Hun aantal is als het zand van de zee. Ze rukten op over de hele aarde en omsingelden het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar er kwam vuur uit de hemel dat hen verteerde. En de Lasteraar, die hen misleidde, werd in het meer van vuur en zwavel gegooid, waar het wilde beest en de valse profeet al waren. Ze zullen dag en nacht gepijnigd worden, voor altijd en eeuwig.” (Openbaring 20:7-10).

Hieronder vinden we het scenario en de stappen die leiden tot de vernietiging van Gog en Magog en de Tegenstrever die hen bijeen verzamelt:

 1. De 1000 jaar zijn geëindigd;
 2. De Tegenstrever wordt uit zijn gevangenis losgelaten;
 3. De Tegenstrever trekt erop uit om Gog en Magog (de talrijke volken) te misleiden;
 4. De Tegenstrever verzamelt Gog en Magog tot oorlog;
 5. Gog en Magog rukken op over de hele aarde;
 6. Gog en Magog omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad;
 7. Er komt vuur uit de hemel dat Gog en Magog verteert (en vernietigt);
 8. De Tegenstrever wordt vernietigd.

Hierna zullen alle dingen blijvend zijn hersteld.

Een analyse van Openbaring 20:7-9 en Ezechiël 38:1-22

Ezechiël 38 is te lang om hier te beschrijven, maar laten we een vergelijking maken met het parallelle gedeelte uit Openbaring 20:7-10:


Openbaring 20:7-9, Gog en Magog


Ezechiël 38:1-22, Gog van Magog

20:"7: "Zodra de 1000 jaar voorbij zijn zal de Tegenstrever uit zijn gevangenis worden vrijgelaten…"

20:7, 8: “…Hij zal eropuit gaan om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden om hen voor de oorlog te verzamelen. Hun aantal is als het zand van de zee….”
20:9a: “…en [zij] omsingelden het kamp van de heiligen en de
geliefde stad…”


20:9b: "…Maar er kwam vuur uit de hemel dat hen verteerde.”

38:8: "Na veel dagen zal er aandacht aan je worden besteed."


38:1: "'Mensenzoon, richt je blik op Gog van het land Magog... 38:3, 9: "Ik zal je omkeren, haken in je kakend slaan en je laten uittrekken met je hele leger — paarden en ruiters, allemaal in prachtige kleding en bewapend met het zwaard — een enorm leger met grote en kleine schilden…Je zult [tegen ze] optrekken als een storm, en je zult het land bedekken als wolken, jij en al je troepen en veel volken met je.'"

38:11: "Ik zal optrekken tegen degenen die onbezorgd en in veiligheid wonen, allemaal in nederzettingen die niet beschermd zijn door muren, grendels of poorten”

38:22 : "…Ik zal een stortregen, hagelstenen, vuur en zwavel laten neerkomen op hem, op zijn troepen en op de vele volken bij hem."

De parallel tussen beide verslagen

Zien we de parallel? Wat Ezechiël hier beschrijft is dezelfde reeks van gebeurtenissen die we tegenkomen in het gedeelte van Openbaring 20:7-10. Velen passen het verslag van Ezechiël helaas op de huidige tijd toe zonder goed te lezen en zonder goed de context te beschouwen, maar een vergelijking van beide verslagen dwingt tot een andere conclusie. Zij lezen er iets in dat er niet staat.

Het verslag van Ezechiël is passend voor de tijd waarin de profeet leefde en bevat dus de taal, beeldspraak en geografie van die tijd, maar de kern is - zoals de analyse laat zien - ontegenzeggelijk dezelfde als het gedeelte uit de Openbaring.

Ezechiël hoofdstuk 39 gaat dan gedetailleerder in op het voorgaande en is hier samengevat:
- Gog en troepen vernietigd (1-10)
- Begraven in Dal van Hamon-Gog (11-20)
- Herstel van Israël (21-29)
- Gods geest uitgestort op Israël (29)
- Herstel van Israël (21-29)
- Gods geest uitgestort op Israël (29)

Conclusie

Ezechiël en Johannes beschrijven dezelfde situatie.