| Links naar diverse informatiebronnen

Klik voor details op onderstaande url's.

Unitarian Christian Alliance
De UCA, opgericht in 2019, is een netwerk van individuen, kerken, kleine huisgemeenten en christelijke denominaties, elk toegewijd aan de waarheid van de Ene God. Hoewel ze vasthielden aan verschillende overtuigingen op andere gebieden, zijn de UCA-leden het er allemaal over eens dat de God van de Bijbel alleen de Vader is en dat Jezus zijn menselijke Messias is. De missie van de UCA en het groeiende aantal leden is tweeledig: het promoten van unitarische theologie en het verbinden van gelijkgestemde gelovigen over de hele wereld. De website bevat veel links naar o.a. christelijke huisgemeenten wereldwijd.


Restoration Fellowship
Restoration Fellowship is toegewijd aan het herstellen van de overtuigingen van de eerste-eeuwse discipelen van Jezus, de Messias. Een gezonde theologie begint met het credo waarop Jezus onderschreef in Markus 12:28-29 - het credo van Israël (Deuteronomium 6:4) - en Gods evangelie over het Koninkrijk (Markus 1:14-15). Jezus beval geloof in die evangelieboodschap in tegenstelling tot veel moderne evangelisatie die Jezus' boodschap over het koninkrijk van God vaak negeert.


The Worldwide Scattered Brethren Network
Het verbinden van broeders die zich in de Verenigde Staten bevinden en in de rest van de wereld.


Living Hope International Ministries (LHIM)
Het verbinden van broeders die zich in de Verenigde Staten bevinden en in de rest van de wereld.


Biblical Unitarians
Veel overtuigingen van bijbelse unitariërs zijn in overeenstemming met orthodox-christelijke overtuigingen. Ze wijken echter af van de orthodoxie op één belangrijk punt met betrekking tot hun leer van God. Bijbelse unitariërs ontkennen de Drie-eenheid en leren dat God één wezen is (vandaar het woord unitariër in hun naam). Jezus is volgens het bijbelse unitarisme niet de eeuwige Zoon van God; Hij werd eerder door God geschapen in de schoot van Maria.


Het Wachttorengenootschap
De Getuigen wonen in ruim 230 landen en hebben verschillende etnische en culturele achtergronden. Waarschijnlijk kent u hun evangelisatiewerk, maar zij zijn ook op andere belangrijke manieren actief in lokale gemeenschappen. Via de website kan toegang worden verkregen tot een schat aan goede informatie over leerstellige punten maar ook over achtergronden, bijbelse geschiedenis en dergelijke.
Het Wachttorengenootschap wordt onterecht verguisd want zij heeft in de loop der tijd, vanaf de 'Ernstige Bijbelonderzoekers' heel veel aan bijbelse leerstellingen verduidelijkt en vragen beantwoord zoals 'wat is de ziel', 'wat is de hel' en 'wat gebeurt er bij de dood'. Het zou dwaas zijn om die informatie niet te gebruiken. Daarnaast houdt zij de heilige naam van God hoog en heeft zij die naam in ere hersteld in de bijbel, daar waar anderen die naam hebben geschrapt. Maar het is jammer dat ook hier gaandeweg menselijke denkwijzen de gemeenten zijn gaan aansturen en de aandacht zijn gaan vestigen op menselijk bestuur in plaats van op het bestuur van de Christus.


Biblehub
Bible Hub Online Parallel Bijbel, zoek- en studiehulpmiddelen inclusief parallelteksten, kruisverwijzingen en commentaren. Deze site biedt snelle toegang tot actuele studies, interlineaire vertalingen, preken, b's Exhaustive Concordance of the Bible en nog veel meer bronnen. De missie kan het beste als volgt worden samengevat:
 1)  Het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de bijbel online;
 2)  Het zorgen voor gratis toegang tot bijbelstudiehulpmiddelen in vele talen;
 3)  Het promoten van het evangelie van Christus door het leren, bestuderen en toepassen van Gods woord.
Deze site is een geweldige manier om elk vers op uw site te koppelen aan een instant menu met 25 versies!


Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete)
Oorspronkelijk geschreven in 1706, biedt Matthew Henry's zesdelige Complete Commentary een uitputtende blik op elk vers in de Bijbel.


Ancient Hebrew Research Center
Jeff Benner heeft meer dan een dozijn boeken geschreven die betrekking hebben op de bijbel en de Hebreeuwse taal, waaronder zijn bestverkochte boeken, "Ancient Hebrew Lexicon of the Bible" en "His Name is One." Hij is ook een leraar in bijbels Hebreeuws en heeft duizenden geleerd hoe ze de bijbel zelf in het Hebreeuws kunnen lezen.Vrije christenen | 2021