De heilige geschriften

Inleiding

Het Nederlands - evenals veel andere Europese talen - kent aan zelfstandige naamwoorden hoofdletters toe aan het begin van het betreffende woord. In het Grieks en in het Hebreeuws is dat niet het geval. Zelfstandige naamwoorden zoals God, Vader, Jezus, Jehovah, Lukas en dergelijke worden - in het Grieks - allen in hun geheel geschreven in kleine letters of juist geheel in hoofdletters. Het Hebreeuws - dat een Semitische oorsprong heeft en geheel anders is dan de Europese talen of het Koine Grieks, kent helemaal geen hoofdletters. Hou dat in gedachten bij het bestuderen van de onderwerpen en bij het lezen van de bijbelvertalingen op onze website. Alle geschriften zijn gepubliceerd zonder hoofdstuk- en versaanduiding. Klik op de link om het geschrift te openen.

Bronnen

Wij hebben gebruik gemaakt van de studie-uitgave van de Nieuwe wereldvertaling van de Bijbel, die waar nodig textueel is gecorrigeerd op basis van verschillende andere vertalingen zoals de BibleGateway, de Bible Hub, de Sar Shalom Hebreeuws-Engelse interlineaire vertaling, en de Hebrew New Testament (Ancient Hebrew Research Center). Correcties zijn ook uitgevoerd op basis van Strong's Exhaustive Concordance.
Vanzelfsprekend is elke uitgave die een gedegen vertaling bevat het waard om gelezen te worden. Wanneer het nodig is dan zullen wij onze bestaande vertalingen nog verder aanscherpen en verbeteren.

Nuttige hulpmiddelen (Engels)

Bible.com

Studybible.info

Studylight.org

StepBible.org

OpenBible.com

Torah (תורה)

Genesis (בְּרֵאשִׁית)

Exodus (שְׁמוֹת)

Leviticus (וַיִּקְרָא)

Numeri (בְּמִדְבַּר)

Deuteronomium (דְּבָרִים)

Vroege profeten (נביאים ראשונים)

Jozua (יְהוֹשֻׁעַ)

Rechters (שׁוֹפְטִים)

1 Samuel (שמואל א)

2 Samuel (שמואל ב)

1 Koningen (מלכים א)

2 Koningen (מלכים ב)

Late profeten (נביאם אחרונים)

Jesaja (יְשַׁעְיָהוּ)
- Nieuwe Wereld Vertaling
- Berean Bible

Jeremia (יִרְמְיָהוּ)

Ezechiel (יחזקאל)

Hosea (הוֹשֵׁעַ)
- Nieuwe Wereld Vertaling
- Berean Bible

Joël (יוֹאֵל)

Amos (עָמוֹס)

Obadja (עֹבַדְיָה)

Jona (יוֹנָה)

Micha (מִיכָה)

Nahum (נַחוּם)

Habakuk (חֲבַקּוּק)

Zefanja (צְפַנְיָה)

Haggai (חַגַּי)

Zacharia (זְכַרְיָה)

Maleachi (מַלְאָכִי)

Geschriften (כתובים)

Psalmen (תְּהִלִּים)

Spreuken (משלי)

Job (איוב)

Hooglied (שיר השירים)

Ruth (רוּת)

Klaagliederen (איכה)

Prediker (קֹהֶלֶת)

Daniël (דניאל)

Ezra (עֶזְרָא)

Nehemia (נְחֶמְיָה)

1 Kronieken (דברי הימים א)

2 Kronieken (דברי הימים ב)

De verslagen van de discipelen van Jezus de Gezalfde

Het verslag van Mattheüs

Het verslag van Markus

Het verslag van Lukas

Het verslag van Johannes

Lukas' verslag van de handelingen van de apostelen

De brieven van Paulus

De brief aan de gemeente in Rome

De brief aan de gemeenten in Galatië

De brief aan de gemeente in Efeze

De twee brieven aan Timotheüs

De brief aan Titus

De brief aan de Hebreeën

De gezamenlijke brieven van Paulus en Timotheüs

De brief aan de gemeente in Kolosse

De brief aan de gemeente in Filippi

De brief aan Filemon

De gezamenlijke brief van Paulus en Sosthenes

De twee brieven aan de gemeente in Korinthe

De gezamenlijke brief van Paulus, Silvanus en Timotheüs

De twee brieven aan de gemeente in Thessalonika

Brieven van de discipelen van Jezus

De brief van de apostel Jakobus

De twee brieven van de apostel Petrus

De drie brieven van de apostel Johannes

De brief van de apostel Judas

Profetieën

Een openbaring aan Johannes