De heilige geschriften

Alle geschriften zijn gepubliceerd zonder hoofdstuk- en versaanduiding. Klik op de link om het geschrift te openen.

Bronnen

Wij hebben gebruik gemaakt van de studie-uitgave van de Nieuwe wereldvertaling van de Bijbel, die waar nodig textueel is gecorrigeerd op basis van verschillende andere vertalingen zoals de BibleGateway, de Bible Hub, de Sar Shalom Hebreeuws-Engelse interlineaire vertaling, en de Hebrew New Testament (Ancient Hebrew Research Center). Correcties zijn ook uitgevoerd op basis van Strong's Exhaustive Concordance.
Vanzelfsprekend is elke uitgave die een gedegen vertaling bevat het waard om gelezen te worden.

Wanneer dat nodig is dan zullen wij onze bestaande vertalingen nog verder aanscherpen en verbeteren.

Achtergronden en bewijzen voor de authenticiteit van de heilige geschriften

De tabernakel

Het boek Daniël

Het boek Openbaring

De Torah (התורה)

Leviticus (וַיִּקְרָא) Focus op de regelingen m.b.t. het priesterschap en waarschuwingen voor ons.

De late profeten (נביאם אחרונים)

Ezechiel (יחזקאל) De absolute noodzaak om te luisteren naar de Vader om hem als slaven te kunnen dienen.

Geschriften (כתובים)

Lofzangen (תְּהִלִּים) De lofzangen.

Daniël (דניאל) De profetieën van de profeet Daniël.

Verslagen van het goede nieuws over Jezus de gezalfde en Gods Koninkrijk door de apostelen

Het verslag van Mattheüs

Het verslag van Markus

Het verslag van Lukas

Het verslag van Johannes

Het verslag van de handelingen van de apostelen

Brieven van de apostel Paulus

De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome

De twee brieven van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe

De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Galatië

De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Efeze

De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Filippi

De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Kolosse

De twee brieven van de apostel Paulus aan de gemeente in Thessalonika

De twee brieven van de apostel Paulus aan Timotheüs

De brief van de apostel Paulus aan Filemon

De brief van de apostel Paulus aan Titus

De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën

Brieven van de andere apostelen

De brief van de apostel Jakobus

De twee brieven van de apostel Petrus

De drie brieven van de apostel Johannes

De brief van de apostel Judas

Een openbaring aan Johannes