| Overzicht van de geschriften van de apostelen

Alle geschriften zijn gepubliceerd zonder hoofdstuk- en versaanduiding.

De vertaling is gebaseerd op de Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave).

Klik op de 'boekrol' om het geschrift te openen

Verslagen van de apostelen over het goede nieuws van het KoninkrijkHet goede nieuws volgens Mattheüs

Het goede nieuws volgens
Markus

Het goede nieuws volgens
Lukas

Het goede nieuws volgens Johannes

Handelingen van
apostelenBrieven van de apostel PaulusDe brief van de apostel
Paulus aan de gemeente in
Rome

De twee brieven van de apostel
Paulus aan de gemeente in
Korinthe

De brief van de apostel
Paulus aan de gemeente in
Galatië

De brief van de apostel
Paulus aan de gemeente in
Efeze

De brief van de apostel
Paulus aan de gemeente in
Filippi
De brief van de apostel
Paulus aan de gemeente in
Kolosse

De twee brieven van de apostel
Paulus aan de gemeente in
Thessalonika

De twee brieven van de apostel Paulus aan
Timotheüs

De brief van de apostel Paulus aan
Filemon

De brief van de apostel Paulus aan
Titus
De brief van de apostel Paulus aan de
Hebreeën


Brieven van de andere apostelen, inclusief de openbaring aan de apostel JohannesDe brief van de apostel
Jakobus

De twee brieven van de apostel
Petrus

De drie brieven van de apostel
Johannes

De brief van de apostel
Judas

Een openbaring aan
Johannes

Alle reizen van de apostel Paulus in de 1ste eeuw
Afbeelding. De missionaire reizen van de apostel Paulus in de 1ste eeuw en de gemeenten die hij stichtte, bezocht en waaraan hij brieven schreef.

תנ"ך & בְּרִית חֲדָשָׁה (Tanach & B'rit Chadashah)
De Torah, Profeten en Geschriften en de brieven van het Nieuwe Verbond in interlinear Hebreeuws-Engels

תנ"ך & בְּרִית חֲדָשָׁה | Tanach & B'rit Chadashah

Vrije christenen | 2021