De heilige geschriften

Inleiding

Het Nederlands - evenals veel andere Europese talen - kent aan zelfstandige naamwoorden hoofdletters toe aan het begin van het betreffende woord. In het Grieks en in het Hebreeuws is dat niet het geval. Zelfstandige naamwoorden zoals God, Vader, Jezus, Jehovah, Lukas en dergelijke, worden in het Grieks in kleine letters geschreven of juist in hoofdletters. Het Hebreeuws en Aramees die beiden een Semitische oorsprong hebben en geheel anders zijn dan de Europese talen of het Koine Grieks, kennen helemaal geen hoofdletters en ook geen vocalen.

Alle geschriften van het 'Nieuwe Testament' zijn gepubliceerd zonder hoofdstuk- en versaanduiding en er is gebuikgemaakt van vertalingen uit de bestaande Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondteksten en manuscripten. Alle geschriften van het 'Oude Testament' hebben op dit moment wel hoofdstuk- en versaanduidingen. De vertalingen kunnen online gecontroleerd worden.

Nuttige hulpmiddelen, verwijzingen en gebruikte bronnen

Bible Hub

BibleGateway

YouVersion

Study Bible

StudyLıght.org

STEP Bible

Open Bible

Sefaria - Tanach

Hebrew New Testament (Ancient Hebrew Research Center)

Sar Shalom Hebrew-English interlinear translation (Tanach, Brit Hachadashah)

Mechon Mamre Hebrew-English

Strong's Exhaustive Concordance

Biblical manuscript(s)

Parallel Hebrew Old Testament Index

Kaart van alle profeten in relatie tot de koningen van Juda en Israel (Eng.)

     Klik op de afbeelding om die te vergroten.Klik op de links om het geschrift te openen.

De Torah, Profeten en Geschriften


Hebreeuws-Nederlands

Bron: vrije-christenen.nl/
__________________________


Herbreeuws-Engels

Bron: mechon-mamre.org/
__________________________

Genesis (בְּרֵאשִׁית)

Exodus (שְׁמוֹת)

Leviticus (וַיִּקְרָא)

Numeri (בְּמִדְבַּר)

Deuteronomium (דְּבָרִים)

Jozua (יְהוֹשֻׁעַ)

Rechters (שׁוֹפְטִים)

Samuel (שְׁמוּאֵל)

Koningen (מְלָכִים)

Jesaja (יְשַׁעְיָהוּ)

Jeremia (יִרְמְיָהוּ)

Ezechiel (יְחֶזְקֵאל)

Hosea (הוֹשֵׁעַ)

Joel (יוֹאֵל)

Amos (עָמוֹס)

Obadja (עֹבַדְיָה)

Jona (יוֹנָה)

Micha (מִיכָה)

Nahum (נַחוּם)

Habakuk (חֲבַקּוּק)

Zefanja (צְפַנְיָה)

Haggaï (חַגַּי)

Zacharia (זְכַרְיָה)

Malachi (מַלְאָכִי)

Kronieken (דִּבְרֵי הַיָּמִים)

Psalmen (תְּהִלִּים)

Job (אִיּוֹב)

Spreuken (מִשְׁלֵי)

Ruth (רוּת)

Hooglied (שִׁיר הַשִּׁירִים)

Prediker (קֹהֶלֶת)

Klaagliederen (אֵיכָה)

Esther (אֶסְתֵּר)

Daniel (דָּנִיֵּאל)

Ezra - Nehemia (עֶזְרָא - נְחֶמְיָה)

Genesis (בְּרֵאשִׁית)

Exodus (שְׁמוֹת)

Leviticus (וַיִּקְרָא)

Numeri (בְּמִדְבַּר)

Deuteronomium (דְּבָרִים)

Jozua (יְהוֹשֻׁעַ)

Rechters (שׁוֹפְטִים)

Samuel (שְׁמוּאֵל)

Koningen (מְלָכִים)

Jesaja (יְשַׁעְיָהוּ)

Jeremia (יִרְמְיָהוּ)

Ezechiel (יְחֶזְקֵאל)

Hosea (הוֹשֵׁעַ)

Joel (יוֹאֵל)

Amos (עָמוֹס)

Obadja (עֹבַדְיָה)

Jona (יוֹנָה)

Micha (מִיכָה)

Nahum (נַחוּם)

Habakuk (חֲבַקּוּק)

Zefanja (צְפַנְיָה)

Haggaï (חַגַּי)

Zacharia (זְכַרְיָה)

Malachi (מַלְאָכִי)

Kronieken (דִּבְרֵי הַיָּמִים)

Psalmen (תְּהִלִּים)

Job (אִיּוֹב)

Spreuken (מִשְׁלֵי)

Ruth (רוּת)

Hooglied (שִׁיר הַשִּׁירִים)

Prediker (קֹהֶלֶת)

Klaagliederen (אֵיכָה)

Esther (אֶסְתֵּר)

Daniel (דָּנִיֵּאל)

Ezra - Nehemia (עֶזְרָא - נְחֶמְיָה)

De verslagen van de discipelen van Jezus de Gezalfde

Het verslag van Mattheüs

Het verslag van Markus

Het verslag van Lukas

Het verslag van Johannes

Lukas' verslag van de handelingen van de apostelen

De brieven van Paulus

De brief aan de gemeente in Rome

De brief aan de gemeenten in Galatië

De brief aan de gemeente in Efeze

De twee brieven aan Timotheüs

De brief aan Titus

De brief aan de Hebreeën

De gezamenlijke brieven van Paulus en Timotheüs

De brief aan de gemeente in Kolosse

De brief aan de gemeente in Filippi

De brief aan Filemon

De gezamenlijke brief van Paulus en Sosthenes

De twee brieven aan de gemeente in Korinthe

De gezamenlijke brief van Paulus, Silvanus en Timotheüs

De twee brieven aan de gemeente in Thessalonika

Brieven van de discipelen van Jezus

De brief van de apostel Jakobus

De twee brieven van de apostel Petrus

De drie brieven van de apostel Johannes

De brief van de apostel Judas

Profetieën

Een openbaring aan Johannes