De heilige geschriften

Inleiding

Het Nederlands - evenals veel andere Europese talen - kent aan zelfstandige naamwoorden hoofdletters toe aan het begin van het betreffende woord. In het Grieks en in het Hebreeuws is dat niet het geval. Zelfstandige naamwoorden zoals God, Vader, Jezus, Jehovah, Lukas en dergelijke, worden in het Grieks in kleine letters geschreven of juist in hoofdletters. Het Hebreeuws en Aramees die beiden een Semitische oorsprong hebben en geheel anders zijn dan de Europese talen of het Koine Grieks, kennen helemaal geen hoofdletters en ook geen vocalen.

Alle geschriften van het 'Nieuwe Testament' zijn gepubliceerd zonder hoofdstuk- en versaanduiding en er is gebuikgemaakt van vertalingen uit de bestaande Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondteksten en manuscripten. Alle geschriften van het 'Oude Testament' hebben op dit moment wel hoofdstuk- en versaanduidingen. De vertalingen kunnen online gecontroleerd worden.

Schriftuurlijke criteria

Vertalen is een uiterst secuur en verantwoordelijk werk en de beste vertaling baseert zich consequent op de volgende schriftuurlijke criteria:
1. God is één persoon (geen drieenheid);
2. De heilige geest is Gods woord of operationele kracht (God zelf is een geest);
3. Jezus is de eniggeboren menselijke zoon van God die overeenkomst vertoont met de eerste mens (Adam) en heeft geen fysiek voorbestaan gehad, maar kwam voor het eerst tot bestaan in de schoot van zijn moeder.


Adaptatie en toepassing van deze criteria zorgt ervoor dat Gods geest werkzaam wordt zodat de juiste vertaling naar boven komt.

Nuttige hulpmiddelen, verwijzingen en gebruikte bronnen

Bible Hub
BibleGateway
YouVersion
Study Bible
StudyLıght.org
STEP Bible
Open Bible
Sefaria - Tanach
Hebrew New Testament (Ancient Hebrew Research Center)
Sar Shalom Hebrew-English interlinear translation (Tanach, Brit Hachadashah)
Mechon Mamre Hebrew-English
Strong's Exhaustive Concordance
Biblical manuscript(s)
Parallel Hebrew Old Testament Index
Tanach & B'rit haChadashah (interlinear paleo-Hebrew Phoenican - English)
Die Deutsche Bibelgesellschaft: online Hebreeuws en Grieks
Comparative Semitic letters

De Wet, Profeten en Geschriften (Tanach)

De Nederlandse vertalingen van Tanach zijn gebaseerd op de Hebreeuws-Engelse vertaling van onderstaande bronnen:
https://www.sarshalom.us/
https://mechon-mamre.org/
https://www.sefaria.org/

Wet (תוֹרָה)


 Genesis (בְּרֵאשִׁית)

 Exodus (שְׁמוֹת)

 Leviticus (וַיִּקְרָא)

 Numeri (בְּמִדְבַּר)

 Deuteronomium (דְּבָרִים)

Profeten (נביאים)


 Jozua (יְהוֹשֻׁע)

 Rechters (שׁוֹפְטִים)

 1 Samuel (שְׁמוּאֵל א)

 2 Samuel (שְׁמוּאֵל ב)

 1 Koningen (מְלָכִים א)

 2 Koningen (מְלָכִים ב)

 Jesaja (יְשַׁעְיָהוּ)

 Jeremia (יִרְמְיָהוּ)

 Ezechiel (יְחֶזְקֵאל)

 Hosea (הוֹשֵׁעַ)

 Joel (יוֹאֵל)

 Amos (עָמוֹס)

 Obadja (עֹבַדְיָה)

 Jona (יוֹנָה)

 Micha (מִיכָה)

 Nahum (נַחוּם)

 Habakuk (חֲבַקּוּק)

 Zefanja (צְפַנְיָה)

 Haggaï (חַגַּי)

 Zacharia (זְכַרְיָה)

 Malachi (מַלְאָכִי)


Geschriften (כתבים)


 1 Kronieken (דִּבְרֵי הַיָּמִים א)

 2 Kronieken (דִּבְרֵי הַיָּמִים ב)

 Psalmen (תְּהִלִּים)

 Job (אִיּוֹב)

 Spreuken (מִשְׁלֵי)

 Ruth (רוּת)

 Hooglied (שִׁיר הַשִּׁירִים)

 Prediker (קֹהֶלֶת)

 Klaagliederen (אֵיכָה)

 Esther (אֶסְתֵּר)

 Daniel (דָּנִיֵּאל)

 Ezra (עֶזְרָא)

 Nehemia (נְחֶמְיָה)

De verslagen en brieven van de volgelingen van Jezus de gezalfde en de Openbaring

Gebruikte bronnen:
https://www.jw.org/nl/bibliotheek/bijbel/studiebijbel/boeken/
https://interlinearbible.com/
https://biblehub.com/

We hebben slechts een viertal veel gebruikte vertalingen geselecteerd en online omgezet naar het Nederlands omdat anders de lijst te omvangrijk zou worden. Ze kunnen worden gevonden op https://biblehub.com/. Deze vertalingen zijn:
  1. Berean Standard Bible
  2. New American Standard Bible
  3. New International Version
  4. Tyndale New Testament
Andere vertalingen kunnen eveneens worden gevonden op https://biblehub.com/. De Nieuwewereldvertaling herzien (NWT) komt hierop niet voor maar wij hebben deze vanwege de goede kwaliteit van de vertaling toegevoegd. Ze bevat geen hoofdstuk en vers indeling om de leesbaarheid te verhogen. Lees voor meer informatie over deze vertaling 'Robert Hommel's Comments on the New World Translation'.

De ooggetuigenverslagen van de eerste volgelingen van Jezus de gezalfde

 Het ooggetuigenverslag van Mattheüs
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 Het ooggetuigenverslag van Markus
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 Het ooggetuigenverslag van Johannes
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)


De onderzoeksverslagen van Lukas

 Het onderzoeksverslag van Lukas omtrent Jezus de gezalfde
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 Lukas' onderzoeksverslag omtrent de handelingen van de apostelen
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)


De brieven van Paulus

 De brief aan de heiligen in Rome
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 De brief aan de gemeenten in Galatië
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 De brief aan de heiligen in Efeze
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 De twee brieven aan Timotheüs
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 De brief aan Titus
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)


De brieven die worden toegeschreven aan Paulus

 De brief aan de Hebreeën
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)


De gezamenlijke brieven van Paulus en Timotheüs

 De brief aan de heiligen in Kolosse
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 De brief aan de heiligen in Filippi
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 De brief aan Filemon
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)


De gezamenlijke brieven van Paulus, Sosthenes en Timotheüs

 De twee brieven aan de gemeente in Korinthe
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)


De gezamenlijke brieven van Paulus, Silvanus en Timotheüs

 De twee brieven aan de gemeente in Thessalonika
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)


De brieven van de discipelen van Jezus de gezalfde

 De brief van Jakobus
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 De twee brieven van Petrus
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 De drie brieven van Johannes
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)

 De brief van Judas
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)


De profetieën

 Een openbaring aan Johannes
   Bereaanse standaardbijbel (BSB)
   Nieuwe Amerikaanse standaardbijbel (NASB)
   Nieuwe internationale versie (NIV)
   Nieuwewereldvertaling herzien (NWT)
   Tyndale Nieuwe Testament (TNT)