Overzicht van alle profetieën

Klik voor details op onderstaande url's.

De profetieën van Daniël en Openbaring

Deze profetieën beschrijven de opkomst en val van wereldmachten die van invloed zijn op Gods volk in het verleden en in de huidige tijd. Gods Koninkrijk binnenkort zal een abrupt einde maken aan alle menselijke regeringen.

Deel 1: De droom van een reusachtig mensbeeld
De droom die de Babylonische koning Nebukadnezar ontving van een reusachtig mensbeeld. Het laat zien hoe de huidige verdeeldheid tussen politieke tirannie en vrijheidsgezinde volksmassa's het naderende einde van dit systeem inluidt.Deel 2: Het visioen van de vier beesten uit de zee
Het visioen dat de profeet Daniel ontving van vier reusachtige beesten die uit de zee opstegen. Dit eerste deel eindigt met een beschrijving van de macht van het Romeinse rijk.Deel 3: Europese koloniale machten en de 'kleine hoorn'
Dit deel vervolgt met de beschrijving van het visioen dat de profeet Daniel ontving van vier reusachtige beesten die uit de zee opstegen en beschrijft de opkomst van de Europese koloniale machten die uit het Romeinse rijk voortkwamen en identificeert de 'kleine hoorn' die zich zal opstellen tegen de Allerhoogste.Deel 4: Twee zevenkoppige wilde beesten of toch één?
Zowel Openbaring 13 als Openbaring 17 beschrijven een wild beest met zeven koppen en tien hoorns. Het verschil tussen beiden betreft hoofdzakelijk hun uiterlijk en de situatie waarin zij handelen. Er is veel gespeculeerd over de vraag wat hun betekenis is en hoe de bijbelse profetieën waarin zij naar voren komen passen in de wereldlijke geschiedenis. In dit deel zullen we beiden met elkaar vergelijken en aantonen dat zij één en dezelfde entiteit voorstellen maar in verschillende omstandigheden.Deel 5: De zeven koppen van het wilde beest
Als vervolg op deel 4 worden hier alle koningen onthuld die deel uitmaken van het zevenkoppige wilde beest zoals dat in de Openbaring 13 en 17 wordt beschreven.Deel 6: De 'kleine hoorn' en de Anglo-Amerikaanse suprematie
Het Britse rijk en de 'British Commonwealth of Nations' en de Verenigde Staten van Amerika delen dezelfde taal, cultuur en historie en zijn sociaal sterk aan elkaar verwant. Ze hebben – afgezien van de strijd die zij in het verleden hebben gevoerd – feitelijk sinds de 1ste Wereldoorlog nog sterkere onderlinge banden opgebouwd en trekken op het wereldtoneel in politiek-militair opzicht veelal gezamenlijk op. Zij worden dan ook vaak aangeduid als het Anglo-Amerikaanse systeem.Deel 7: Achtste koning, een valse profeet en het beeld van het wilde beest (1)
Dit artikel tracht de achtste koning te identificeren die in Openbaring 13 en 17 wordt beschreven.Deel 8: Achtste koning, een valse profeet en het beeld van het wilde beest (2)
Dit artikel bevat het sluitstuk van de in de Openbaring beschreven gebeurtenissen.Vrije christenen | 2021