| Overzicht van alle studies

Klik voor details op onderstaande url's.

Wie is Jezus
Een beschrijving van de persoon van Jezus.


Nog niet gereed voor online publicatie

Heiliging
Een uitvoerige studie die benoemt aan welke eisen wij moeten voldoen om als 'levende stenen' te dienen in Gods heilige tempel in weerwil van de tegenstand die we ondervinden niet alleen vanuit de hoek van de regeringen, de autoriteiten, de wereldheersers van deze duisternis, de slechte geestenmachten in de hemelse gewesten maar vooral ook vanuit ons eigen zondige lichaam.
Als levende stenen dienen wij rein gewassen, geheiligd en rechtvaardig verklaard te zijn in de naam van de Heer Jezus Christus en met de geest van onze God. (1 Korinthiƫrs 6:9).


Onze zegeningen en beloften
Met Openbaring 2 en 3 als basis - waarin onze Heer de zeven gemeenten aan een diepgaand onderzoek onderwerpt - gaat deze studie in op de zegeningen en beloften die ons als heiligen in het Koninkrijk ten deel zullen vallen maar waarin ook verduidelijkt wordt wat er gebeurt als wij niet in staat zijn te 'overwinnen'.


Gaan wij als koningen en priesters bij de eerste opstanding naar de hemel?
Een studie over de bestemming van de heiligen na de eerste opstanding die plaatsvindt aan het begin van het 1000-jarig koninkrijk.


Satan en het Hegeliaans-dialectisch en dualistische paradigma
Een beschrijving van relatieve en absolute macht en van de methoden en tactieken die Satan gebruikt.


De synagoge van Satan
Een beschrijving van de synagoge van Satan - alias het Zionistisch Ashkenazische criminele syndicaat - haar oorsprong, wie ze is, hoe ze gebruikt wordt door Satan en hoe zij aan haar einde komt.


Zullen onze christelijke vrouwen ook als koningen en priesters worden ingezet?
Hoewel christelijke vrouwen eveneens deelgenoten van de hemelse roeping zullen zijn, gaat deze studie in op de vraag of ook zij in het Koninkrijk dezelfde rol als christelijke mannen zullen krijgen.Vrije christenen | 2021