| De profetieën van Daniël en Openbaring

De bijbel is een verzameling geschriften met een sterk profetisch karakter. Het vertelt van tevoren de loop van wereldgebeurtenissen die primair van belang zijn voor Gods volk maar verstrekkende gevolgen zullen hebben voor de gehele wereld. Deze profetiëen concentreren zich uitsluitend op die gebeurtenissen die moeten leiden tot het verwijderen van het huidige systeem en de oprichting van Gods Koninkrijk. In deze studie richten we ons op de profetiëen van Daniël en Openbaring, twee profetische geschriften uit de bijbel die juist dit exact beschrijven. Elke christen zou deze zaken ernstig moeten onderzoeken en moeten willen begrijpen.

Lees later hoe...

...zes wereldmachten in de loop van de bijbelse geschiedenis een hoofdrol op het wereldtoneel hebben gespeeld waarbij elk van hen invloed heeft uitgeoefend op Gods volk...

...en er een zevende wereldmacht op het wereldtoneel verscheen die het aanzien van de wereld heeft veranderd, die zal optreden als een politieke valse profeet en door zijn autoriteit aanbidding van de Staat zal afdwingen door op slinkse wijze dwang uit te oefenen op alle mensen, zodat zij een 'merkteken' zullen ontvangen om te kunnen kopen en verkopen indien zij die Staat gehoorzamen, wiens getal 666 is...

...en een achtste en laatste wereldmacht die een existentiële bedreiging zal ondervinden door een komende oorlog en tijdelijk in de 'afgrond' zal verdwijnen maar die er op wonderlijke wijze uit zal oprijzen als de ultieme Staat of wereldregering en die autoriteit krijgt over 'elke stam, taal, volk en natie', die zal strijden tegen het Lam en zijn volk en die woorden zal spreken tegen de Allerhoogste maar die eerst...

...Gods oordeel zal uitvoeren over alle religies dat één van de grootste schokken teweeg zal brengen in de menselijke geschiedenis...

...waarna er een verwijdering van het wereldomvattende politieke systeem zal volgen die zal leiden tot de oprichting van Gods Koninkrijk...

...en de 1000-jarige regering onder de rechtvaardige en vreedzame aansturing van de Koning der koningen, Jezus de Messias en zijn koningen en priesters die uit het midden van de mensheid zijn losgekocht. Dit zal een periode van ongekende vrede en rust tot stand brengen voor de geplaagde mensheid (Psalm 37:11).

Eventuele vragen kunnen worden gesteld via ons emailadres dat te vinden op onze contactpagina.

Klik op deze link om terug te gaan.Vrije christenen | 2021