Het wilde beest uit de zee en het wilde beest in de woestijn

Samenvatting

Een kort onderzoek dat leidt tot de conclusie dat de twee beesten die met zeven koppen en tien hoorns die in de Openbaring worden afgebeeld dezelfde zijn, maar in een andere setting.

Het boek Openbaring

Inhoud

 Inleiding

 Het wilde beest uit de zee

 Het scharlakenrode wilde beest in de woestijn

 Een vergelijking Inleiding

Zowel Openbaring 13 als Openbaring 17 beschrijven een wild beest met zeven koppen en tien hoorns. Het verschil tussen beiden betreft hoofdzakelijk hun uiterlijk maar bovenal de setting waarin of- het decor waartegen zij opereren. Er bestaan veel speculaties met betrekking tot de vraag wat hun betekenis is. In dit deel zullen we beiden met elkaar vergelijken en aantonen dat zij één en dezelfde entiteit voorstellen.

Wat stellen 'wilde beesten', 'koppen', 'hoorns' en 'bergen' in de symboliek van de bijbel voor? We kwamen deze begrippen al eerder tegen in voorgaande delen. Dit is de op de bijbel gebaseerde verklaring:

Beesten zijn koningen, koninkrijken of politieke entiteiten:

 - "Die enorme beesten, vier in getal, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen...' (Daniël 7:17).

Koppen en bergen zijn koningen, koninkrijken of politieke entiteiten:

 - "De zeven koppen betekenen zeven bergen,... Er zijn zeven koningen...' (Openbaring 17:7).
 - "Maar de steen die het beeld trof, werd een grote berg die de hele aarde vulde"... "In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden." (Daniel 2:35b; 2:44).

Hoorns zijn koningen, koninkrijken of politieke entiteiten en tien is het getal van volledigheid:

 - "De tien hoorns zijn tien koningen die uit dat koninkrijk zullen opstaan." (Daniël 7:24).

 - "Wees niet bang voor het lijden dat je te wachten staat. De Duivel zal ermee doorgaan sommigen van jullie in de gevangenis te gooien, zodat jullie volledig op de proef worden gesteld. Tien dagen lang zullen jullie het zwaar te verduren hebben. Bewijs dat je trouw bent, zelfs tot de dood, en ik zal je de kroon van het leven geven." (Openbaring 2:10). Het wilde beest uit de zee

Dit beest zal strijden tegen de twee getuigen en God.

"Ik zag uit de zee een wild beest opkomen met tien hoorns en zeven koppen en op zijn hoorns tien diademen, maar op zijn koppen godslasterlijke namen. Het wilde beest dat ik zag, leek op een luipaard, maar zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als een leeuwenmuil. En de draak gaf aan het beest kracht, een troon en grote autoriteit.” (Openbaring 13:1, 2).


Afbeelding. Een wild beest dat opkomt uit de zee.

Eigenschappen

Dit wilde beest heeft de volgende karakteristieken:
 1. Het lijkt op een luipaard: het kenmerk van het Grieks(-Macedonische) rijk;
 2. Het heeft de poten van een beer: het kenmerk van het Medo-Perzische rijk;
 3. Het heeft de muil van een leeuw: het kenmerk van het Babylonische rijk.

Vergelijk dit met de beschrijving van de vier wilde beesten in het deel 'Het visioen van de vier beesten uit de zee'.

Het beest draagt niet alleen de karakteristieken van een wereldmacht, het verenigt ook alle voorgaande koninkrijken in zich, te weten: Babylon, Medo-Perzië en Griekenland. We zullen in een later deel aantonen dat dit beest een Angelsaksische herkomst heeft. Het scharlakenrode wilde beest in de woestijn

Dit beest zal strijden tegen het Lam en het zal de religieuze hoer vernietigen.

"Hij bracht mij in de kracht van de geest naar een woestijn. En ik zag [een]...scharlakenrood wild beest...dat vol godslasterlijke namen was en dat zeven koppen en tien hoorns had.” (Openbaring 17:3).


Afbeelding. Een scharlakenrood wild beest in de woestijn.

Eigenschappen

Scharlaken rood (Grieks: 'κόκκινον' [kokkinon]) is de kleur van zonde:

"‘Kom, laten we de zaken rechtzetten tussen ons’, zegt Jehovah. ‘Al waren je zonden scharlakenrood, ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijnen stof, ze zullen zo wit worden als wol.’” (Jesaja 1:18).

Rood is tevens de kleur van oorlog of strijd:

"Toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’ Er verscheen een ander paard, dat vuurrood (Grieks: 'πυρρός' [purros]) was. Degene die erop zat, kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten. Er werd hem een groot zwaard gegeven.” (Openbaring 6:3, 4). Een vergelijking

Zowel het wilde beest uit de zee als het scharlakenrode wilde beest in de woestijn zijn dezelfde, alleen in een andere setting.
In onderstaande tabel zien we een vergelijking tussen beide beesten om dit duidelijk te maken. Zoals we hierboven aantoonden is het wilde beest toegerust voor de strijd tegen de Almachtige en gaat het volledig ten onder in de 'Oorlog van de Grote Dag van God de Almachtige' in Harmageddon (Openbaring 16 en 19).Het wilde beest uit de zeeHet scharlakenrode wilde beest in de woestijn

"Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest, maar
zijn dodelijke wond was genezen. De hele aarde volgde het wilde beest met bewondering." (Openbaring 13:3)


"Als ze klaar zijn met hun (de twee getuigen) getuigenis, zal het wilde beest
dat uit de afgrond opstijgt, oorlog tegen ze voeren en ze overwinnen en doden." (Openbaring 11:7).

"En de bewoners van de aarde — degenen van wie de namen vanaf de grondlegging van de wereld niet in de boekrol van het leven zijn opgeschreven — zullen zich (vol verwondering [1] red.) verbazen als ze zien ... (Openbaring 17:8b).

"...hoe het wilde beest was, maar niet is en toch aanwezig zal zijn." (Openbaring 17:8)
"Het wilde beest dat je hebt gezien, was, maar is niet, en staat toch op het punt uit de afgrond op te stijgen." (Openbaring 17:8a).

"Het werd hem toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen." (Openbaring 13:7).
"...zal het wilde beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog tegen ze voeren
en ze overwinnen en doden." (Openbaring 11:7).

"Ze (het wilde beest en de tien hoorns) hebben één gedachte, en daarom geven ze hun kracht en autoriteit aan het wilde beest. Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam [2] (de Gezalfde).[1]
b 2296 θαυμάζω (thaumázō) (uit 2295 / thaúma, "een wonder, wonder") - eigenlijk, verwonder je over, sta versteld (wonder), d.w.z. verbaasd over je zintuigen; vol ontzag, "zeer verwonderd" (Souter); om "verwondering te veroorzaken;... met verbazing te kijken, en met de suggestie erover te speculeren" (WS, 225).

[2]
Oorlog voeren tegen het Lam is ook oorlog voeren tegen de heiligen.
Handelingen 9:1: “Maar Saulus ging nog steeds tekeer tegen de discipelen van de Heer en bedreigde ze met de dood.”.
Handelingen 9:3-5: "Terwijl hij onderweg was en in de buurt van Damaskus kwam, werd hij plotseling omgeven door een fel licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ Hij vroeg: ‘Heer, wie bent u?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt."


Conclusie

Het overzicht heeft duidelijk gemaakt dat de beesten die in Openbaring 11, 13 en 17 worden beschreven dezelfde zijn maar in een verschillende setting.