Twee zevenkoppige wilde beesten of toch één?

Het boek Openbaring

Inhoud

Het wilde beest uit de zee

 - Bijbelse symboliek
 - Eigenschappen

Het scharlakenrode wilde beest in de woestijn

 - Betekenis
 - Twee wilde beesten of toch één: een vergelijking
 - Conclusie
 - Ontrafeling van het raadsel
 - Vervolg

Zowel Openbaring 13 als Openbaring 17 beschrijven een wild beest met zeven koppen en tien hoorns. Het verschil tussen beiden betreft hoofdzakelijk hun uiterlijk en het decor waarin zij opereren.

Er bestaan veel speculaties met betrekking tot de vraag wat hun betekenis is. In dit deel zullen we beiden met elkaar vergelijken en aantonen dat zij één en dezelfde entiteit voorstellen.

Het wilde beest uit de zee

"Ik zag uit de zee een wild beest opkomen met tien hoorns en zeven koppen en op zijn hoorns tien diademen, maar op zijn koppen godslasterlijke namen. Het wilde beest dat ik zag, leek op een luipaard, maar zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als een leeuwenmuil. En de draak gaf aan het beest kracht, een troon en grote autoriteit.” (Openbaring 13:1, 2).


Afbeelding. Een wild beest dat opkomt uit de zee.Wat stellen 'wilde beesten', 'koppen', 'hoorns' en 'bergen' in de symboliek van de bijbel voor? We kwamen deze begrippen al eerder tegen in voorgaande delen. Ze betekenen het volgende:

Bijbelse symboliek

"Die enorme beesten, vier in getal, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen...' (Daniël 7:17).
"De zeven koppen betekenen zeven bergen,... Er zijn zeven koningen...' (Openbaring 17:7).
"De tien hoorns zijn tien koningen die uit dat koninkrijk zullen opstaan." (Daniël 7:24).
"Maar de steen die het beeld trof, werd een grote berg die de hele aarde vulde"... "In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden." (Daniel 2:35b; 2:44).

Wie of wat is dit wilde beest?

Eigenschappen

Dit wilde beest heeft de volgende karakteristieken:
 1. Het lijkt op een luipaard: het kenmerk van het Grieks(-Macedonische) rijk;
 2. Het heeft de poten van een beer: het kenmerk van het Medo-Perzische rijk;
 3. Het heeft de muil van een leeuw: het kenmerk van het Babylonische rijk.

Vergelijk dit met de beschrijving van de vier wilde beesten in Het visioen van de vier beesten uit de zee.

Het beest draagt niet alleen de karakteristieken van een wereldmacht, het verenigt ook alle voorgaande wereldmachten in zich van de oude wereldmachten Babylon, Medo-Perzië en Griekenland. We zullen in een later deel aantonen dat dit beest een Angelsaksische herkomst heeft en we zullen onthullen wie dit beest werkelijk zou kunnen zijn.

Het scharlakenrode wilde beest in de woestijn

"Hij bracht mij in de kracht van de geest naar een woestijn. En ik zag [een]...scharlakenrood wild beest...dat vol godslasterlijke namen was en dat zeven koppen en tien hoorns had.” (Openbaring 17:3).


Afbeelding. Een scharlakenrood wild beest.

Betekenis

Scharlaken rood (Grieks: 'κόκκινον' [kokkinon]) is de kleur van zonde:

"‘Kom, laten we de zaken rechtzetten tussen ons’, zegt Jehovah. ‘Al waren je zonden scharlakenrood, ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijnen stof, ze zullen zo wit worden als wol.’” (Jesaja 1:18).

Rood is tevens de kleur van oorlog of strijd:

"Toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’ Er verscheen een ander paard, dat vuurrood (Grieks: 'πυρρός' [purros]) was. Degene die erop zat, kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten. Er werd hem een groot zwaard gegeven.” (Openbaring 6:3, 4).

Verderop zullen we zien dat dit wilde beest zal strijden tegen het Lam.

Daarnaast wordt het scharlaken rode wilde beest in de woestijn bereden door een vrouw, een prostituee (hier niet afgebeeld). Wie deze prostituee precies is zullen we in een later studieartikel behandelen.

We zullen door combinatie en vergelijking van de bijbelse schriftdelen moeten onderzoeken wat de verklaring is van profetieën en hoe ze zich laten ontrafelen en ons daarbij op de heilige geest moeten verlaten. De Openbaring is beschreven in tekenen of symbolen. Bepaalde schriftplaatsen en uitdrukkingen zijn zuiver symbolisch, andere zijn letterlijk. Ons inzicht en ons verstand zullen hierin onderscheid moeten maken.

Twee wilde beesten of toch één: een vergelijking

Zowel het wilde beest uit de zee als het scharlakenrode wilde beest in de woestijn zijn dezelfde, alleen in een andere setting.
In onderstaande tabel zien we een vergelijking tussen beide beesten om dit duidelijk te maken. Zoals we in het onderdeel hierboven 'Betekenis van de kenmerken' lieten zien, is het wilde beest toegerust voor de strijd tegen de Almachtige en gaat het volledig ten onder in de 'Oorlog van de Grote Dag van God de Almachtige' in Harmageddon (Openbaring 16 en 19).Het wilde beest uit de zeeHet scharlakenrode wilde beest in de woestijn

"Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest, maar
zijn dodelijke wond was genezen. De hele aarde volgde het wilde beest met bewondering." (Openbaring 13:3)


"Als ze klaar zijn met hun (de twee getuigen) getuigenis, zal het wilde beest
dat uit de afgrond opstijgt, oorlog tegen ze voeren en ze overwinnen en doden." (Openbaring 11:7).

"En de bewoners van de aarde — degenen van wie de namen vanaf de grondlegging van de wereld niet in de boekrol van het leven zijn opgeschreven — zullen zich (vol verwondering [1] red.) verbazen als ze zien ... (Openbaring 17:8b).

"...hoe het wilde beest was, maar niet is en toch aanwezig zal zijn." (Openbaring 17:8)
"Het wilde beest dat je hebt gezien, was, maar is niet, en staat toch op het punt uit de afgrond op te stijgen." (Openbaring 17:8a).

"Het werd hem toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen." (Openbaring 13:7).
"...zal het wilde beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog tegen ze voeren
en ze overwinnen en doden." (Openbaring 11:7).

"Ze (het wilde beest en de tien hoorns) hebben één gedachte, en daarom geven ze hun kracht en autoriteit aan het wilde beest. Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam [2] (de Gezalfde).[1]
b 2296 θαυμάζω (thaumázō) (uit 2295 / thaúma, "een wonder, wonder") - eigenlijk, verwonder je over, sta versteld (wonder), d.w.z. verbaasd over je zintuigen; vol ontzag, "zeer verwonderd" (Souter); om "verwondering te veroorzaken;... met verbazing te kijken, en met de suggestie erover te speculeren" (WS, 225).

[2]
Oorlog voeren tegen het Lam is ook oorlog voeren tegen de heiligen.
Handelingen 9:1: “Maar Saulus ging nog steeds tekeer tegen de discipelen van de Heer en bedreigde ze met de dood.”.
Handelingen 9:3-5: "Terwijl hij onderweg was en in de buurt van Damaskus kwam, werd hij plotseling omgeven door een fel licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ Hij vroeg: ‘Heer, wie bent u?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt."


Conclusie

Dit overzicht maakt dus duidelijk dat de beesten die in Openbaring 11, 13 en 17 worden beschreven dezelfde zijn.

Ontrafeling van het raadsel

Om het raadsel te ontrafelen hebben we naats Gods heilige geest, onze intelligentie en wijsheid nodig:

"Hier komt het aan op intelligentie die wijsheid heeft.” (Openbaring 17:9). En deze: "Gelukkig is de mens die wijsheid vindt en de mens die inzicht krijgt.” (Spreuken 3:13).

In Openbaring 17 vinden een we aanwijzing wat het wilde beest en de tien hoorns betekenen:

"Hier komt het aan op de intelligentie die wijsheid heeft. De zeven koppen betekenen zeven bergen... Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er en de andere is nog niet gekomen. Maar als hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het wilde beest dat was maar niet is, is ook een achtste koning, maar is uit de zeven en het gaat de vernietiging tegemoet.” (Openbaring 17:9-11).

Hoe is hij ‘uit de zeven’? De verklaring hiervoor is eenvoudig. Deze koning komt uit een lange lijn van opeenvolgende koningen of wereldmachten zoals de engel dit aan Johannes overbrengt, te beginnen in Egypte en eindigend in wat wij tegenwoordig het ‘Westen’ noemen, het Europees-Amerikaanse deel van de wereld. Hij komt voort uit de zesde koning of wereldmacht, uit de ‘tien koningen’ die oprezen uit het Romeinse rijk. Deze koning is dus een ‘Westerse’ of een van oorsprong Europees-Amerikaanse politieke macht. We zullen dit in latere delen nog uitvoerig behandelen.

"De tien hoorns die je hebt gezien, betekenen tien koningen die nog geen koninkrijk hebben gekregen. Maar ze krijgen wel voor één uur autoriteit als koning met het wilde beest. Ze hebben één gedachte, en daarom geven ze hun kracht en autoriteit aan het wilde beest.” (Openbaring 17:12).

In de tijd waarin Johannes leefde, waren het hier beschreven wilde beest en deze tien koningen nog niet tot bestaan gekomen. Het duidt daarom - vanuit Johannes' tijdsperspectief - op een tijd in de (verre) toekomst.

Vervolg

In een eerder deel dat ging over de vier beesten die in de droom van Daniel uit de zee opstegen en de historische betekenis die we eraan moeten toekennen, weten we dat zij het Babylonische rijk, het Medo-Perzische rijk, het Grieks-Macedonische rijk en het Romeinse rijk afbeelden.

De Openbaring spreekt echter van zeven – feitelijk acht – wereldmachten in totaal. Wie zijn deze overige wereldmachten? Zoals aangetoond hebben we er al vier kunnen verklaren in eerdere delen over Daniël en hebben we in dit eerste deel over de Openbaring, het andere wilde beest beschreven. Dit onderwerp zal worden behandeld in een opvolgend delen.