Een achtste koning, een valse profeet en het beeld van het wilde beest

Deel 2 - Keerpunten in de geschiedenis

Inhoud

Resumé

 - Atlantic Council
 - Atlantic Council - Security & Defence: NATO
 - Atlantic Council - Global Citizen Awards
 - World Economic Form (WEF): oprichting en activiteiten met Amerikaanse steun en leiderschap
 - NATO - Summary on a Map (video)

Misleiding op wereldschaal

Keerpunten in de moderne geschiedenis - Wereldoorlogen

 - Wat er altijd gebeurt na een (wereld)oorlog
 - De Eerste Wereldoorlog
 - De Tweede Wereldoorlog

De komende oorlog: een laatste keerpunt in de moderne geschiedenis

 - Orde uit chaos
 - Een existentiële catastrofe met immense gevolgen
 - De 'dag des Heren'
 - Mogelijke oorzaken
 - Een 'nieuw' wereldomvattend en controlerend bestuur
 - Een 'nieuw Pearl Harbour'
 - Het 'uur van beproeving'
 - Directe invloed van de Lasteraar

Het merkteken van het wilde beest is het merkteken van de technocratische staat

 - De methode van 'these, antithese, synthese'
 - De valse profeet oefent dwang uit
 - Het merkteken beeldt uiteindelijk loyaliteit en onderwerping aan de Tegenstrever af
 - Kopen noch verkopen
 - De rol van de centrale banken onder leiding van de BIS
 - De noodzaak voor een catastrofe

De 'tien hoorns' van het 'wilde beest'

 - Autoriteit over 'elke stam, taal en natie'
 - Resumé
 - Eindelijk vrede voor alle mensen...?
 - Een beeld voor het wilde beest 'dat door het zwaard gewond was maar weer was opgeleefd'
 - Oorlog tegen de mensheid
 - Wat is het beeld van het wilde beest en wat zal het doen

Verdrukking, vervolging en redding van de heiligen

Keerpunten in de moderne geschiedenis - De vernietiging van religie

 - Het decor
 - Religieuze beïnvloeding van de politiek en vervolging van de heiligen
 - Een internationaal fenomeen
 - Relatie met het wereldwijde commerciële systeem
 - Zij is een religieus systeem en zij is een opponent van God en zijn volk
 - Het (Talmoedisch) Judaïsme: het 'huis van samenkomst' van de Tegenstrever
 - Wie zijn de 'joden'
 - De 'holocaust' en de 'Endlösung der Judenfrage'
 - De plaag van het zionisme
 - Wie wil toebehoren aan de Gezalfde moet religieuze hoererij de rug toekeren
 - Vernietiging nabij

Keerpunten in de moderne geschiedenis - De oorlog van Harmageddon

 - Het decor
 - ‘Radeloze angst der natiën’
 - Velen zullen mogelijk nog worden gered
 - De psychologische uitwerking op de 'heerser der demonen' Resumé

Er is veel geschreven over de (veronderstelde) oorzaken van de opkomst en ondergang van politieke (wereld)machten. De heilige geschriften maken duidelijk dat ze onder controle staan van demonische krachten. Deze krachten zijn echter ondergeschikt aan de autoriteit van God de Almachtige (vergelijk Lukas 4:6).

In het vorige deel hebben we op grond van een drietal onderscheidende kenmerken besproken die duidelijk maken dat NATO de meest waarschijnlijke kandidaat is van het 'wilde beest uit de zee', 'het scharlaken rode wilde beest in de woestijn' of de 'achtste koning'.

Ter herinnering waren dit de conclusies:

 Zij voldoet aan kenmerk 1: Geschiedkundig: ononderbroken opeenvolging met de ambities van een echte hegemoon;
 Zij voldoet aan kenmerk 2: Politiek: internationale alliantievorming met een centraal bestuur;
 Zij voldoet aan kenmerk 3: Militair: uitzonderlijke militaire capaciteiten en economische macht.

Atlantic Council

NATO is onderdeel van een veel bredere internationale organisatie die bekend staat als de 'Atlantic Council' die het leiderschap van de VS in de wereld centraal stelt. De rol van de Council wordt als volgt omschreven:

"Gedreven door onze missie om 'samen de mondiale toekomst vorm te geven', is de Atlantic Council een onpartijdige organisatie die het leiderschap en de betrokkenheid van de VS in de wereld stimuleert, in samenwerking met bondgenoten en partners, om oplossingen voor mondiale uitdagingen vorm te geven." (Vertaald uit het Engels, cursivering door ons).

Bron: About the Atlantic Council

Atlantic Council - Security & Defence: NATO

NATO is essentieel voor de transatlantische veiligheid:

"De NATO vormt de basis van de transatlantische veiligheid en omvat dertig democratieën in Noord-Amerika en Europa. Het Bondgenootschap werd (oorspronkelijk) opgericht om zich te verdedigen tegen de Sovjet-Unie en beschermt vandaag de lidstaten tegen conventionele aanvallen en voert vredeshandhavingsoperaties uit tegen de achtergrond van een radicaal getransformeerde veiligheidsomgeving als resultaat van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. De NATO werkt samen met partnerlanden over de hele wereld en blijft een "open deur" policy beloven voor landen om lid te worden als ze voldoen aan de democratische en operationele normen van het Bondgenootschap." (Vertaald uit het Engels).

Bron: Atlantic Council - Security & Defence: NATO

Atlantic Council - Global Citizen Awards

Maar het gaat feitelijk veel verder:

"[De Global Citizen Award] brengt hulde aan leiders - van staatshoofden en bedrijfsleiders tot bekroonde artiesten, acteurs en actrices - die uitstekende en unieke bijdragen hebben geleverd aan de transatlantische relatie en de gezondheid van onze wereldwijde gemeenschap. Elk jaar, gedurende de week van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, brengt het evenement een internationaal publiek van hoog niveau samen, waaronder huidige en voormalige wereldleiders." (Vertaald uit het Engels, cursivering door ons).

Bron: Atlantic Council - Global Citizen Awards, Global Citizen Awards Remarks by Klaus Schwab

World Economic Form (WEF): oprichting en activiteiten met Amerikaanse steun en leiderschap

En we zien dat de invloed van de Atlantic Council en dus de VS/NATO, haar Council on Foreign Relations en haar veiligheidsdiensten handig gedelegeerd wordt naar een andere organisatie, waardoor de schijn ontstaat dat die invloed er niet is, maar:

"Het World Economic Forum (WEF) is opgericht en wordt gefinancierd en ondersteund door de CIA in de VS zoals blijkt uit recent onderzoek. Aangenomen wordt dat het WEF een centrale rol speelt in de Corona pandemie en in de verdere ontwikkeling ervan. Of de belangrijkste spelers, zoals Klaus Schwab, werkelijk de meesterbreinen zijn, daarover bestaat twijfel. De naadloze overgang van de mainstream media naar steun voor transatlantisch NATO-beleid roept de vraag op of de Council on Foreign Relations (CFR), door Swiss Policy Research omschreven als de mastermind achter dit beleid, hier achter zit. Een interessante studie lijkt dit nu te bevestigen, zo schrijft Dr. Peter F. Mayer." (Vertaald uit het Duits, cursivering door ons).

Zie ook de opkomst en rol van WEF voorman Klaus Schwab: Dr. Klaus Schwab or: How the CFR Taught Me to Stop Worrying and Love the Bomb.

Dit alles moeten we goed in gedachten houden wanneer er wordt gesproken van een zogenaamde 'nieuwe wereldorde'. Er zijn zoveel organisaties met elkaar verbonden die allen, zoals president George Bush Sr. het ooit uitdrukte, gezamenlijk 'A thousand points of light' (occulte terminologie) vormen om de wereldheerschappij te realiseren. Hiertoe zijn, zo vermoeden wij, het Anglo-Amerikaanse establishment alsmede NATO en VN, de geopolitieke instrumenten bij uitstek.

NATO - Summary on a Map (video)

Een samenvatting van de geschiedenis van NATO, vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de invasie van Oekraïne door Rusland zien we in deze korte video: NATO - Summary on a MapAfbeelding. Het NATO forum op het hoofdkwartier in Brussel.
 Misleiding op wereldschaal

De Lasteraar of tegenstrever is degene die verantwoordelijk is voor het misleiden van de mens en deze misleiding is astronomisch:

"De grote draak werd daarom neergeworpen, de oorspronkelijke slang, degene die Lasteraar en Tegenstrever wordt genoemd, die de hele bewoonde aarde misleidt." (Openbaring 12:9).

Hieronder zullen wij enkele van de belangrijkste instrumenten en methoden beschouwen die de Tegenstrever ten dienste staan om de massa te misleiden en zijn duistere plannen te verwezenlijken. Keerpunten in de moderne geschiedenis - Wereldoorlogen

Wat er altijd gebeurt na een (wereld)oorlog

De beide wereldoorlogen van de vorige eeuw hadden als voornaamste doel een keerpunt te bewerkstelligen in de internationale verhoudingen en vormden de volgende stap in het bereiken van een verdere concentratie van de macht in handen van een 'oligarchie achter de schermen' waarbij het Anglo-Amerikaanse establishment het voornaamste instrument is.
Het effect van deze beide gebeurtenissen heeft de wereld van vandaag vormgegeven en het avontuur is nog niet ten einde.

De Eerste Wereldoorlog

Na de Eerste Wereldoorlog die duurde van 1914 tot ver in 1918, vonden in 1919 de 'vredesonderhandelingen' plaats in Versailles, Frankrijk. De twee belangrijkste spelers tijdens deze onderhandelingen waren de afgevaardigden van de grote machten, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika. De belangrijkste wereldmacht van dat moment was Groot-Brittannië met haar vele koloniën en dominions. De Verenigde Staten van Amerika waren al wel een formidabele speler op het wereldtoneel maar hielden zich nog altijd het liefst grotendeels afzijdig van Europese oorlogen (isolationisme).

De belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen waren:
1) de oprichting van een Volkenbond met als doel de 'wereldvrede' te waarborgen om zo een nieuwe wereldoorlog te voorkomen (maar achter de schermen een zou dit moeten leiden tot een wereldregering) en
2) het vernietigen van de Duitse oorlogsmachine en de (onmogelijke) verplichting die Duitsland werd opgelegd tot het doen van herstelbetalingen.
Achteraf bezien kunnen we zeggen dat met het laatste de basis werd gelegd voor de Tweede Wereldoorlog ('das Diktat' - Adolf Hitler).Afbeelding. Prime-Minister Lloyd George (UK) en president Woodrow Wilson (USA)
tijdens de vredesonderhandelingen in 1919 in Versailles, de twee heren links.


De Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog werd getracht het fiasco van de Volkenbond teniet te doen door de oprichting van een opvolger, de Organisatie der Verenigde Naties. Ook hier zien we een hernieuwde poging om een wereldregering te vormen en zijn tijdens en na de Dumbarton Oaks Conference die van 21 augustus 1944 tot 7 oktober 1944 werd gehouden in Washington D.C, organisaties zoals het IMF, de Wereldbank en allerlei andere VN organisaties tot stand gekomen.Afbeelding. Informele bijeenkomst in de 'Study' in het Dumbarton Oaks complex. Zittend (van links naar rechts):
Peter Loxley, Sir Alexander Cadogan, Edward R. Stettinius Jr., Andrei A. Gromyko, Arkadii A. Sobolev,
Valentin M. Berezhkov. Staand (van links naar rechts): James Clement Dunn en Leo Pasvolsky.
Foto: National Archives, Washington, D.C., 1944.
 De komende oorlog: een laatste keerpunt in de moderne geschiedenis

Een komende oorlog of catastrofe zal de basis leggen voor het ultieme plan van de Tegenstrever om de mensheid volledig in zijn greep te krijgen en om daardoor de weg te banen naar de beoogde aanval op de volgelingen van het Lam (Gods gezalfde koning).

Deze catastrofe zal zo immens en onvergelijkbaar zijn dat het de hele wereld op zijn grondvesten zal doen schudden en ze zal een tijdperk inluiden zoals er nog nooit is geweest en ze zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens een wereldwijd internationaal conflict, vergelijkbaar met de impact en nasleep van de beide voorgaande twee wereldoorlogen. Deze wereldoorlogen vormen onderdeel van de profetie over het vuurrode paard dat wereldwijde oorlogen afbeeldt:

"Toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’ Er verscheen een ander paard, dat vuurrood was. Degene die erop zat, kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten. Er werd hem een groot zwaard gegeven." (Openbaring 6:3, 4).

Maar er staat ons waarschijnlijk nog wel meer te wachten.

Orde uit chaos

Uit de gecreëerde puinhoop zal een 'nieuwe wereldorde' ontstaan volgens het principe van 'orde uit chaos' (Lat. 'Ordo ab Chao') waarbij de 'Staat' het zichtbare middel is met behulp waarvan de Tegenstrever zijn felbegeerde aanbidding zal kunnen realiseren. Hieronder zullen we zien hoe dit vorm zal krijgen.

Een existentiële catastrofe met immense gevolgen

Zoals we hierboven al kort bespraken wordt in de Openbaring een situatie beschreven die blijkbaar van zulk groot en doorslaggevend belang is dat het een centraal thema vormt. Het beschrijft hoe de achtste koning (of het 'wilde beest uit de zee' / het 'scharlakenrode beest in de woestijn') wordt geconfronteerd met een existentiële catastrofe die wordt ervaren als wereldschokkend en waardoor het zal lijken alsof het hele systeem ophoudt te bestaan als er niets aan wordt gedaan:

“Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond leek te zijn geweest...” (Openbaring 13:3).

Het is "...door het zwaard gewond... (Openbaring 13:14) en "...dodelijk gewond..." (Openbaring 13:3).

Een zwaard of zwaardslag is een bijbels symbool voor oorlog of strijd. We lezen hierover:

"Toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’ Er verscheen een ander paard, dat vuurrood was. Degene die erop zat, kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten. Er werd hem een groot zwaard gegeven." (Openbaring 6:3, 4).

Dit lot is existentieel omdat de achtste koning (tijdelijk) in de afgrond verdwijnt en gedurende die tijd geen invloed heeft, ze ‘was, maar is niet’. Het is vrij onwaarschijnlijk dat een politieke en militaire macht van formaat zomaar in de afgrond kan verdwijnen om er - zoals we hierna zullen zien - later weer uit op te komen met meer macht en invloed dan ooit. Zijn autoriteit is niet menselijk maar demonisch want:

"...de draak gaf aan het beest kracht, een troon en grote autoriteit.” (Openbaring 13:2b).

Zoals hier is beschreven zal NATO en de hele transatlantische wereld worden geconfronteerd met een existentiële catastrofe en zal het een dusdanige klap oplopen waardoor het niet langer functioneert en actief is; het lijkt alsof het is verdwenen in de afgrond.

Feitelijk is NATO een militair verlengstuk van de Anglo-Amerikaanse koning (Verenigde Staten en Groot-Brittannië). De klap zal worden toegebracht aan 'één van de koppen' van dit wilde beest waardoor het hele wilde beest in de afgrond belandt. 'Eén van de koppen' is de 'zevende koning', de Anglo-Amerikaanse dualistische macht, de grondlegger en voornaamste ondersteuner van NATO. Bedenk dat de vijf koppen van dit beest in Johannes' tijd waren gevallen, één heerste in Johannes' tijd (het Romeinse rijk), de andere, de zevende, moest toen nog komen, evenals natuurlijk de achtste.

Geen natie ter wereld zal waarschijnlijk een langdurige oorlog tegen de Anglo-Amerikaanse koning kunnen volhouden. Een 'verrassingsaanval' op deze formidabele macht - bedenk hierbij dat niets op het geopolitieke vlak bij toeval gebeurt - zou daarom de beste optie zijn en kan niet worden uitgesloten. Zoals hierboven is beredeneerd zal dit catastrofale gevolgen hebben voor NATO als geheel en zal het een absoluut keerpunt in de menselijke geschiedenis zijn.

We kunnen ons voorstellen dat deze gebeurtenis tot grote angst en paniek zal leiden bij zowel voorstanders als tegenstanders nu de Pax Americana (tijdelijk) is verdwenen en er geen NATO is die hen beschermt. De effecten ervan zullen keihard toeslaan omdat niemand dit echt heeft zien aankomen met uitzondering van de geopolitieke planners en de demonische entiteiten die hen aansturen.Afbeelding. De Anglo-Amerikaanse dualistische wereldmacht getroffen door oorlog.

De 'dag des Heren'

Voor alle duidelijkheid - en dit is essentieel - nogmaals (en gelet op de volgordelijkheid van de opmars van de zeven wereldmachten) - in de Openbaring die de apostel Johannes ontving, verwijst dit visioen naar de situatie waarin Johannes "door inspiratie [...] in de dag van de Heer [kwam]" (Openbaring 1:10). Vanuit het Koinè Grieks: "ἐγενόμην (Ik was) ἐν (in) Πνεύματι (de geest) ἐν (op) τῇ (de) κυριακῇ (God’s) ἡμέρᾳ (dag)."

We weten dat de Openbaring in ongeveer 96 n.Chr. werd voltooid. Het visioen wijst dus - vanuit Johannes' tijdsperspectief - op een toekomstige situatie. Dit wordt bevestigd door Johannes zelf waarbij de boodschapper het volgende verklaart: "Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er en de andere (de zevende) is nog niet gekomen." In eerdere hoofdstukken hebben we beschreven wie deze vijf koningen waren. Zij zijn 'gevallen' omdat ze hun status als wereldmacht hebben verloren en omdat ze als zodanig niet meer bestaan. De achtste 'koning' zou dus logischerwijs ná de zevende op het toneel verschijnen. Deze 'zevende koning' is de Anglo-Amerikaanse dualistische wereldmacht. Beide 'koningen' delen in hetzelfde lot en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zoals we hiervoor zagen en zoals ook verderop zal worden besproken. Wanneer de zevende wereldmacht als grootste ondersteuner van NATO tijdelijk wordt uitgeschakeld, dan zal hij NATO in zijn val meetrekken.

Mogelijke oorzaken

"In de politiek gebeurt niets per ongeluk. Als het gebeurt, kun je er zeker van zijn dat het zo gepland was."" ― Franklin D. Roosevelt, 32ste president van de Verenigde Staten en 32ste graad vrijmetselaar en lid van Holland Lodge No. 8 in New York City. (Vertaald uit het Engels).

Demonische, voor het menselijk oog onzichtbare krachten besturen het politieke systeem waarin mensen, op welk maatschappelijk, politiek of religieus niveau ze zich ook bevinden, als pionnen worden gemanipuleerd om de doelen van de Tegenstrever te verwezenlijken. In dat krachtenveld worden plannen gesmeed om de mensheid via een finale beproeving tot slaafse gehoorzaamheid te brengen aan de Lasteraar.

Hierdoor in beweging gebracht zal het systeem een zwaardslag worden toegebracht die zijn weerga niet kent en die de wereld in een staat van acceptatie van het ondenkbare zal brengen, namelijk de volledige onderwerping van elk mens aan een technocratische en collectivistische politieke staat. We weten hoever de wereld op dit terrein is gevorderd.

Waardoor deze zwaardslag teweeg wordt gebracht is nu nog niet duidelijk maar meerdere scenario’s zijn denkbaar en mogelijk zelfs het ondenkbare. Speculeren voegt echter niets toe aan de kennis van dit moment. Weten dat het gebeurt is echter essentieel zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden. Wel zien we - net als in de aanloop naar de beide wereldoorlogen - een patroon ontstaan waarin de internationale verhoudingen op scherp gezet worden en de polarisatie tussen twee grote kampen wordt opgevoerd, geheel volgens het dialectisch proces.

Tevens zien we kleinere potentiële conflicten de kop opsteken en zien we enorme migraties van voornamelijk jonge mannen uit Sub-Sahara Afrika naar Europa dat sterk doet denken aan de voorzeggingen van Albert Pike in zijn brief van 1871 aan Giuseppe Mazzini, met betrekking tot de zgn. 'Derde Wereldoorlog'. We zien ook destabiliserende facties zoals Black LIves Matter, Extinction Rebellion e.d. die passen in het hier geschetste beeld en die zullen leiden tot grote crises en conflicten.

Een 'nieuw' wereldomvattend en controlerend bestuur

Vanuit de ontstane chaos zal uit de ashopen een 'nieuw' wereldwijd bestuur ontstaan dat meelopers beloont en dissidenten afwijst en straft. Zo'n bestuur is feitelijk niet nieuw maar bestaat in de dromen van de grondleggers al eeuwen. Dat bestuur krijgt "[...] autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen. (Openbaring 13:7). Het vormt het sluitstuk van de menselijke geschiedenis zoals dat is ontstaan onder het juk van de lasteraar. Alle condities hiervoor bestaan al, het is alleen wachten op de juiste omstandigheden.

Hoe eenvoudig het is om wereldwijde politieke eenheid te bewerkstelligen is wel gebleken tijdens de afgelopen periode 2020-2022 waarin de zgn. 'coronamaatregelen' wereldwijd werden afgedwongen en waarbij de bevolkingen ze gedwee hebben opgevolgd.Afbeelding. De ondergang en de herrijzenis van NATO als een feniks
en de geboorte van een 'nieuwe wereldorde' door 'orde uit chaos'.

Een nieuw 'Pearl Harbour'

Om de gehele wereld op één lijn te krijgen zodat zij een dergelijk wereldomvattend en controlerend bestuur ondersteunt, lijkt een nieuw 'Pearl Harbour' event noodzakelijk.

"Verder, het proces van transformatie, zelfs als het een revolutionaire verandering teweegbrengt, is waarschijnlijk een lange weg, tenzij een catastrofale en katalyserende gebeurtenis plaatsvindt – zoals een nieuw Pearl Harbour." (Vertaald uit het Engels).

Bron: Rebuilding America's Defenses - Strategy, Forces and Resources For a New Century. A Report of The Project for the New American Century, September 2000.

Geregeld wordt de term 'een nieuw 'Pearl Harbour' toegepast op de aanvallen op Amerikaanse doelen tijdens '911', maar - hoewel die ervaring schokkend was - kunnen we niet spreken van een catastrofale gebeurtenis.
Een dergelijke gebeurtenis staat niet op zichzelf maar vormt een herhaalbaar patroon dat eruit ziet als een combinatie van zogenaamde 'valse vlag' operaties en het 'Probleem =>Reactie =>Oplossing' paradigma, ook wel aangeduid als de Hegeliaanse dialectiek of de 'these, antithese, synthese' methode genoemd, bedoeld om gewenste ontwikkelingen op geopolitiek terrein te versnellen en de massa te misleiden.

Het 'uur van beproeving'

Niettemin zijn de Tegenstrever en zijn demonen nooit bij machte om God's besluiten te keren of in de toekomst te kijken zodat zij nauwkeurig beslissende gebeurtenissen kunnen voorspellen. Zij zijn "in ketens van diepe duisternis geslagen in afwachting van het oordeel." (2 Petrus 2:4).

Hun 'nieuwe wereldorde' zal precies die vorm aannemen die de Vader heeft voorzien en ze zal het middel zijn waarmee hij zorgt voor "het uur van beproeving, dat over de hele bewoonde aarde moet komen om hen die op aarde wonen, op de proef te stellen" zodat zij ofwel kunnen kiezen voor het leven ofwel voor de dood. (Openbaring 3:10; Deuteronomium 30:15). Hij zal deze 'wereldorde' volledig verwoesten wanneer het moment daar is.

Directe invloed van de Lasteraar

"En de draak gaf aan het beest kracht, een troon en grote autoriteit." (Openbaring 13:2b).

We weten uit andere schriftplaatsen en uit de profetieën dat de Tegenstrever macht heeft over alle wereldse koninkrijken en overheden. Tegen Jezus zei hij tijdens diens beproevingen bijvoorbeeld:

"Toen zei de Lasteraar tegen hem: ‘Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Als je me aanbidt, is het allemaal van jou.’" (Lukas 4:6). Het merkteken van het wilde beest is het merkteken van de technocratische staat

De methode van 'these, antithese, synthese'

Zoals hierboven al werd vermeld, vormt de methode van 'these, antithese, synthese' (letterlijk 'stelling, tegenstelling, samenstelling' of ook wel de methode van 'probleem, reactie, oplossing' genoemd) een type argumentatie dat begint met twee ogenschijnlijk tegengestelde proposities, de these en de antithese. Deze tegenstelling wordt opgeheven in een uiteindelijke samenstelling van beiden die wordt gepresenteerd als een nieuw resultaat, de synthese.

De twee grote ideologische machtsblokken van de huidige tijd hebben veel overeenkomstige eigenschappen (zie hieronder). De verschillen tussen communisme enerzijds en fascisme anderzijds is nagenoeg cosmetisch. Beide ideologieën zijn in grote lijnen socialistisch van aard met een vaak onbedwingbare neiging tot verregaande en absurde controle over alles waar maar controle over te realiseren is (Marxisme, Leninisme, Maoïsme of Nationaal-Socialisme en in het bijzonder de 17 sustainable development goals). We zien dit verschijnsel terugkomen in de samenwerking tussen VN en NATO, waarover verderop meer.

Let op: in de these, antithese, synthese' methode zijn er alleen ogenschijnlijke verschillen die via heimelijke propagandamethoden aan de massa worden opgedrongen terwijl de werkelijke overeenkomsten tussen beiden onderbelicht of zelfs volledig onbelicht blijven! Zo word het nationaal-socialisme als de grootste kwaaddoener voorgesteld, terwijl de moordlustigheid van haar 'tegenhanger', het communisme, vrijwel volledig onderbelicht blijft en bewijsbaar vele malen groter is. Dit is, zoals door Yuri Bezmenov in 'The Four Stages of Ideological Subversion (1984)' werd uitgelegd, de 'tragedie van demoralisatie'.

Door deze aanpak word de massa voortdurend op het verkeerde been gebracht waardoor zij niet ziet aan welke gevaren ze wordt blootgesteld en komt ze vast te zitten in de maalstroom van nietszeggende 'ismen'.

De ‘heerser der demonen’ houdt de wereld via dergelijke slinkse strategieën in zijn greep en zet de mensheid op het verkeerde been. Hij is slechts op één enkel doel uit: een technocratische, collectivistische en feodale wereldheerschappij waarbij een kleine schatrijke en zelfbenoemde 'elite' als middel dient om dit doel te bereiken en dat op haar beurt zelf geen enkel middel schuwt om de macht te behouden en uit te breiden. Dit is de synthese. Dit doet hij door beide ideologieën tegen elkaar uit te spelen. Hierin is de staat als principe zijn grootste troef. Zoals we hebben besproken, weten we welke kant dit uit gaat. Zie ter illustratie de onderstaande afbeelding van twee ogenschijnlijk tegengestelde totalitaire ideologieën. De misleiding van de 'slang' gaat heel ver.Afbeelding. De verschillen tussen communisme enerzijds en fascisme anderzijds is zelfs niet eens cosmetisch
(zie het rechter gedeelte van de afbeelding).
Beide totalitaire ideologieën hebben gemeenschappelijke kenmerken en ze zijn socialistisch van aard.Door de aanpak van de Tegenstrever zal deze schijnbare ideologische tegenstelling leiden tot de gewenste uitkomst: een oppermachtig staatkundig instrument dat we kunnen aanduiden als de 'Wereldstaat' om de mensheid te domineren en te vernietigen en de gezalfden van God te bestoken zodat hun geloof en volharding gebroken worden.

De valse profeet oefent dwang uit

Nadat NATO vanuit de afgrond is 'opgestegen' en weer actief is, zal de valse profeet (de Anglo-Amerikaanse wereldmacht in de rol van valse profeet) ofwel het wilde beest uit de aarde, zijn invloed laten gelden nu de gewenste omwenteling heeft plaatsgevonden. Het zal allereerst zorgen dat de bewoners van de aarde aanbidding geven aan NATO en alle mogendheden die er op dat moment mee verbonden zijn, doordat zij uitroepen: "Wie is als het wilde beest? Wie kan oorlog tegen hem voeren?" (Openbaring 13:4b).Afbeelding. De valse profeet.Dit is wat hij bewerkstelligt:

"Het oefent alle autoriteit van het eerste wilde beest voor zijn ogen uit. En het zorgt ervoor dat de aarde en de bewoners ervan het eerste wilde beest aanbidden, dat van zijn dodelijke wond was genezen." (Openbaring 13:12).

Dit is de kern van hun aanbidding:

"Ze aanbaden de draak (1) omdat hij aan het wilde beest autoriteit had gegeven. Ook aanbaden ze het wilde beest met de woorden: (2) ‘Wie is als het wilde beest? Wie kan oorlog tegen hem voeren?’" (Openbaring 13:4b).

Het merkteken beeldt uiteindelijk loyaliteit en onderwerping aan de Tegenstrever af

Het merkteken is iemands persoonlijke bewijs van loyaliteit en dienstbaarheid aan de oppermachtige politieke staat die door de Tegenstrever wordt geleid en gevoed. Het is een ongeschreven contract waarmee iemands eeuwige ondergang tijdens Harmageddon is verzekerd. Niemand, ook de zelfbenoemde menselijke elite niet, ontsnapt aan de pogingen van de Misleider om aanbidding en dienstbaarheid aanvaardbaar te maken.

De profetie verwoordt het aldus:

"Het maakt dat alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — een merkteken *) op hun rechterhand of op hun voorhoofd aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam. Hier komt het aan op wijsheid: laat wie inzicht heeft, het getal berekenen van het wilde beest, want het is het getal van een mens. Zijn getal is 666." (Openbaring 13:16-18).

Via de inzet van een politieke entiteit maakt de Lasteraar het mogelijk dat iedereen die ertoe bereid is, het merkteken des doods zal aanvaarden (Openbaring 13:16), maar onze Vader zorgt ervoor dat wij het zegel des levens ontvangen (Openbaring 7:3).
_____

*) (τό χάραγμα) xáragma - eigenlijk een gravure (ets); (figuurlijk) een merkteken dat een onmiskenbare identificatie verschaft, zoals een symbool dat een onweerlegbare verbinding tussen partijen geeft.

Kopen noch verkopen

Het merkteken is figuurlijk maar vrijwel zeker zal iemand wel zijn loyaliteit kenbaar moeten kunnen maken wanneer hij koopt of verkoopt. Hoewel wilde speculaties tot niets leiden, kunnen we bedenken dat het volgende scenario wel degelijk realiteitswaarde heeft omdat er al randvoorwaarden zijn die dat scenario mogelijk maken.

Men is al hard op weg om een sluitende digitale persoonlijke identificatie te realiseren waarin alle relevante persoonsgebonden gegevens zijn vastgelegd en die kunnen worden uitgevraagd, de verdere uitbouw van de zogenaamde 'Digital ID'. In de meeste gevallen moet men als met een digitale identiteit inloggen op overheidswebsites en dat zal alleen maar meer worden.

De rol van de centrale banken onder leiding van de BIS

Allerlei persoonsgegevens kunnen worden gekoppeld aan een centrale digitale munteenheid, de zgn. CBDC of Central Bank Digital Currency, die wordt uitgegeven door de centrale banken die onder leiding staan van de Bank for International Settlements (BIS) en zodanig instelbaar is dat bepaald kan worden wie wel en wie niet mag kopen en verkopen, afhankelijk van de mate van loyaliteit van de desbetreffende persoon of instelling.

Momenteel zijn CBDC's al ingevoerd in bepaalde landen en is men druk bezig dit wereldwijd uit te rollen zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven. De stap naar een effectieve totale controle is hierdoor dichterbij dan de meesten zouden denken. Voor een indruk welke landen in de wereld in welke fase verkeren van de introductie en uitrol van dit middel, zie de website van de Atlantic Council Geoeconomics Center, de Central Bank Digital Currrency Tracker en Today's Central Bank Digital Currencies Status.

Afbeelding. CBDC tracker van de Atlantic Council Geoeconomics Center,
(Klik op de afbeelding om die te vergroten. Klik hier om naar de tracker te gaan).


Afbeelding. CBDC tracker,
(Klik op de afbeelding om die te vergroten. Klik hier om naar de tracker te gaan).Merk op: Digitaal betalen gebeurt natuurlijk al decennia via betaalkaart en later via mobiele telefoon; we kunnen deze wijze van betalen benoemen als BDC (Bank Digital Currency) waarbij de munteenheden worden uitgegeven door allerlei verschillende banken. De ophef over de CBDC is wel begrijpelijk aangezien de tijd van deze banken binnenkort voorbij is omdat de CBDC zal worden uitgegeven door de centrale banken. De BIS heeft hierbij de volledige controle en kan dan elke transactie volgen, hoe klein ook en kan bepalen waaraan iemand zijn geld mag uitgeven.

De noodzaak voor een catastrofe

Na een ingrijpend 'Pearl Harbour event' zijn de condities geschapen voor een nieuwe internationale orde ('Orde uit chaos)', dikwijls populair aangeduid als de 'nieuwe wereldorde'. Termen zoals 'Great Reset' en 'Build Back Better' van het WEF zijn projecten die nu al aan deze condities bijdragen.
Het huidige financiële systeem is feitelijk failliet en moet dan worden heringericht (denk aan de 'Bretton Woods') waarbij elk individu van de overheid (lees: Centrale bank) een universeel basisinkomen (UBI) zal ontvangen (denk aan het voorbeeld aan het 'Tientje van Lieftinck'). Dit inkomen is gekoppeld aan de digitale munteenheid van elk land (CBDC) en is programmeerbaar zodat inkomsten en uitgaven kunnen worden gecontroleerd en waardoor bepaald kan worden aan welke zaken iemand 'zijn geld' mag uitgeven (zie hierboven).

Zoals hierboven is uitgelegd, kunnen iemands inkomsten en uitgaven afhankelijk gemaakt worden van diens loyaliteit aan de basisbeginselen van de nieuwe orde, via een zogenaamd 'Social Credit Score' die al langere tijd bestaat in China, de 'testingground' van de Anglo-Amerikaanse elite.

Door deze ontwikkeling heeft het net zich gesloten en is de mens tot slaaf gemaakt. Een ieder die de basisbeginselen van deze wereldorde overtreedt en zich daardoor deloyaal opstelt en het merkteken afwijst, zal worden gestraft door uitsluiting ('gedood') op basis van zijn onvermogen om te kunnen kopen en verkopen. Aangezien wij als gezalfden tot die categorie zullen behoren, zullen wij onze hoop op redding elk moment van de dag moeten aanscherpen en zullen wij moeten wachten tot het moment waarop de Gezalfde ingrijpt en het systeem van de Tegenstrever voor altijd vernietigt.

Velen zien de gevaren van hetgeen hierboven is beschreven en onderzoeken de effecten van de huidige ontwikkelingen maar zijn, vanwege hun gebrek aan een levend geloof in God, gehandicapt om deze ontwikkelingen te zien in het licht van de strijd die in de hemel wordt gevoerd. Vanuit ons standpunt bezien zullen zij hiervan slachtoffer worden maar zelf zullen zij dit waarschijnlijk niet zo ervaren.

Wij moeten daarom beseffen - en dan komen we terug op de beginselen van de 'Great Reset' van het WEF (waarin alle multinationale corporaties zijn vertegenwoordigd) - dat de 'nieuwe wereldorde' niet zal zijn gebaseerd op totale onderdukking zoals bijvoorbeeld in Noord-Korea, maar op een dienstenmaatschappij die wordt ondersteund door algoritmes en AI ('You'll own nothing and you'll be happy'). Feitelijk zien we dat deze ontwikkelingen op velerlei gebieden al vorm hebben gekregen.

Afsluitend kunnen we stellen dat de Lasteraar helemaal niets bereikt wanneer hij de massa onderdrukt, maar hij werkt op basis van verleiding en misleiding (denk aan commercials) en verkrijgt aldus zijn vurig gewenste aanbidding. Hierom zullen de meeste mensen toegeven zolang zij maar in hun behoeften kunnen voorzien, uiteraard afgemeten aan hun getoonde loyaliteit en feitelijk is dit wat de Openbaring ons in heldere bewoordingen vertelt.

Laten wij dus niet wanhopen maar laten wij volharden want onze Vader zorgt voor ons. Zoals Elia en alle andere profeten werden geholpen geestelijk en fysiek sterk te blijven, zo zullen wij - of wij nu leven of dood zijn - als volk overleven en het koninkrijk beërven. De 'tien hoorns' van het 'wilde beest'

Autoriteit over 'elke stam, taal en natie'

"De NATO en de Verenigde Naties (VN) delen een verbintenis om de internationale vrede en veiligheid te handhaven. De twee organisaties werken sinds het begin van de jaren negentig op dit gebied samen ter ondersteuning van vredesondersteunende en crisisbeheersingsoperaties. De complexiteit van de hedendaagse uitdagingen op het gebied van veiligheid, vereist een bredere dialoog tussen de NATO en de VN. Dit heeft geleid tot versterkte samenwerking en verbindingsregelingen tussen het personeel van de twee organisaties, evenals gespecialiseerde VN-agentschappen." (Vertaald uit het Engels).

Bron: Relations with the United Nations.


Zoals we eerder in dit deel hebben gezien, zijn zowel NATO als VN geesteskinderen van het Anglo-Amerikaanse geopolitieke systeem dat op zijn beurt via deze politieke organisaties invloed uitoefent op de internationale politiek.Afbeelding. Samenwerking tussen NATO en VN, beiden het resultaat van de initiatieven van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.Naast de gezamenlijke doelen die NATO en VN zeggen te delen, zien we al een bijzondere samenwerking tussen NATO, VN en andere internationale organisaties:Afbeelding. NATO, VN en andere internationale samenwerkende organisaties. (Bron)We kunnen ons dus vrij gemakkelijk voorstellen dat, nadat de eerder genoemde omwenteling heeft plaatsgevonden, we een samenvoeging zullen zien van alle internationale organisaties die bereid zijn hun autoriteit te delen met NATO om voor altijd te voorkomen dat een dergelijk debacle zich nog eens voordoet. Op die manier wordt het begrijpelijk waarom in de Openbaring het volgende is vastgelegd:

"Hij kreeg autoriteit over alle stammen en volken en talen en landen. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is." (Openbaring 13:7, 8).

Er zijn momenteel 195 soevereine staten in de wereld. Hiervan zijn 193 landen lidstaten van de Verenigde Naties en 2 staten zijn zgn. ‘non-member observer states’: de Heilige Stoel (Vaticaan) en de Palestijnse Staat. Die autoriteit over 'elke stam, taal en natie' is er feitelijk nu al, zij het nog niet in de vorm die de Openbaring voorziet. Hieronder zien we de grootte, complexiteit en wereldwijde invloed van deze organisatie.

Afbeelding. De Verenigde Naties als internationaal politiek instituut.
(Klik op de afbeelding om die te vergroten).
Bron: https://www.eduionic.com/paradigms/international-relations/the-united-nations-as-international-political-institution/

Afbeelding. De Verenigde Staten zijn veruit de grootste financier van de Verenigde Naties.
Bron: https://www.statista.com/

Resumé

In de Openbaring maakt de engel aan Johannes duidelijk dat de 'tien hoorns' van het achtste wilde beest in zijn tijd nog niet bestonden. Dat is ook logisch omdat het Romeinse rijk zelf nog in volle bloei was en er nog geen sprake was van de andere 'tien hoorns' die uit dát Romeinse rijk zouden ontstaan. Bovendien zou de achtste koning pas op het toneel verschijnen nadat de zevende koning - die als kop van dit wilde beest wordt afgebeeld - zelf op het toneel was verschenen. Deze zou dus verschijnen na de zesde kop of koning, het Romeinse rijk.

De zeven koppen:

"De zeven koppen betekenen [...] zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er (het Romeinse rijk in Johannes' tijd) en de andere (het Anglo-Amerikaanse rijk) is nog niet gekomen." (Openbaring 17:9, 10).

(Zie voor een uitvoerige in-depth bespreking van de koppen of koningen: Het visioen van de vier beesten uit de zee en De zeven koppen van het wilde beest).

Het wilde beest:

"En het wilde beest dat was maar niet is, is ook een achtste koning, maar het komt voort uit de zeven en het gaat de vernietiging tegemoet." (Openbaring 17:11).

De tien hoorns:

"De tien hoorns die je hebt gezien, betekenen tien koningen die nog geen koninkrijk hebben gekregen. Maar ze krijgen wel voor één uur autoriteit als koning met het wilde beest." (Openbaring 17:12).

Deze tien hoorns of koningen die er in Johannes' tijd nog niet waren, zijn alle natien op aarde die hun autoriteit aan NATO zullen geven:

""Ik zag uit de mond van de draak, uit de mond van het wilde beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geïnspireerde uitspraken komen die eruitzagen als kikkers. Het zijn in feite uitspraken die door demonen zijn geïnspireerd, en ze doen tekenen en gaan naar de koningen van de hele bewoonde aarde, om ze te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. ‘Let op! Ik kom als een dief. Gelukkig is hij die wakker blijft en zijn bovenkleren houdt, zodat hij niet naakt rondloopt en mensen zijn schaamte zien.’" (Openbaring 13:13-15)."

"De tien hoorns die je hebt gezien [...] krijgen wel voor één uur autoriteit als koning met het wilde beest. Ze hebben één gedachte, en daarom geven ze hun kracht en autoriteit aan het wilde beest. Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal ze overwinnen omdat hij Heer der heren en Koning der koningen is.’" (Openbaring 17:12-14).

Visueel samengevat:

De zeven koppen (bijbelse wereldmachten) van het wilde beest

Afbeelding. 8ste koning en al zijn geallieerde, verenigde naties: het wilde beest en zijn 'tien hoorns'

Eerder kwam in de historische beschrijving van zowel NATO als VN naar voren dat beide organisaties in het Anglo-Amerikaanse domein zijn ontstaan en dat zij vandaaruit worden aangestuurd om de wereld onder controle te houden.

Eindelijk vrede voor alle mensen...?

Nu is dan, na alle ellende die oorlog tot stand heeft gebracht, de situatie ontstaan waarin de macht volledig in handen is van de Tegenstrever en zijn doel om de heiligen te bestoken of uit te putten, binnen handbereik ligt omdat alles en iedereen onder één structuur is samengebracht. Een nieuwe wereldorde is ontstaan. Maar dit alles komt met een prijs.

Een beeld voor het wilde beest 'dat door het zwaard gewond was maar weer was opgeleefd'

De ultieme wereldwijde staatsaanbidding zal beslist komen. Alle condities en randvoorwaarden zijn aanwezig. Niemand, behalve zij die beseffen met welke bovenmenselijke vijand zij van doen hebben en die hun hoop op God hebben gesteld, zullen in het spel van verdeel en heers door geloof en volharding kunnen overwinnen. Velen menen dat de oplossing voor de toenemende problemen in hun eigen handen liggen en dat verzet en organisatie de enige uitweg uit de impasse zijn. Maar geen van hen weet wie hun echte vijand is en geen partij kan daarom deze strijd op eigen menselijke kracht winnen. Zolang dit besef niet is doorgedrongen, is elke onderneming vruchteloos en gedoemd te falen, hoe goed en oprecht dat ook is bedoeld.

Zoals we eerder zagen wordt de kern van deze wereldwijde staatsaanbidding als volgt weergegeven doordat de bevolking van de aarde uitroept: "Wie is gelijk aan het wilde beest en wie kan er oorlog tegen voeren?" (Grieks: "Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ’ αὐτοῦ;") (Openbaring 13:4b). Even later zien we hoe de massa zich verbaast over de ondergang en opkomst van deze achtste koning:

"En de bewoners van de aarde — degenen van wie de namen vanaf de grondlegging van de wereld niet in de boekrol van het leven zijn opgeschreven — zullen zich verbazen als ze zien hoe het wilde beest was, maar niet is en toch aanwezig zal zijn." (Openbaring 17:8).

Hun uitroep, hun verbazing en het financiële keurslijf waarin zij moeten 'leven' willen zij voor de Staat aanvaardbaar zijn, komen neer op aanbidding. Ook zagen we dat de Tegenstrever de (relatieve) macht heeft over alle 'koninkrijken van de bewoonde aarde'. (Lukas 4:6, 7). Hiermee is staatsaanbidding feitelijk gelijk geworden aan aanbidding van de Tegenstrever, terwijl exclusieve aanbidding alleen de Almachtige God toekomt. (Openbaring 13:4, 5).

Hoe waar zijn deze observaties van bekende insiders over macht en misleiding die de mensheid teisteren:"De massa heeft nooit naar de waarheid gesmacht. Ze wendt zich af van bewijs dat niet naar haar smaak is en geeft er de voorkeur aan dwaling te vergoddelijken, als dwaling haar verleidt. Wie haar illusies kan bezorgen, is gemakkelijk haar meester; wie haar illusies probeert te vernietigen, is altijd haar slachtoffer." - Gustave Le Bon (1841 - 1931)
Een waarheid veroorzaakt meer opschudding naarmate een leugen meer ingeburgerd is. De mensen raakten niet geagiteerd door het feit dat de wereld rond is, maar omdat het niet plat bleek te zijn. Wanneer een goed verpakt weefsel van leugens systematisch, geleidelijk en gedurende vele generaties aan de massa verkocht is, zal de waarheid uiteindelijk belachelijk lijken; degene die het verkondigt een doorgedraaide idioot.” - James Dresden (1934 - 1981)
… … het grootste deel van de bevolking is niet erg intelligent, vreest verantwoordelijkheid en verlangt niets liever dan verteld worden wat te doen. Op voorwaarde dat de heersers zich niet bemoeien met haar materiële gemakken en haar gekoesterde overtuigingen, stemt ze er graag mee in zich te laten regeren..”

““Een echt efficiënte totalitaire staat zou er een zijn waarin de almachtige uitvoerende macht van politieke bazen en hun leger van managers een populatie van slaven beheersen die niet gedwongen hoeven te worden, omdat ze van hun dienstbaarheid houden.
” - Aldous Huxley (1894 – 1963)
Het technotronische tijdperk omvat de geleidelijke opkomst van een meer gecontroleerde samenleving. Zo'n samenleving zou worden gedomineerd door een elite, ongeremd door traditionele waarden. Binnenkort zal het mogelijk zijn om bijna continu toezicht te houden op elke burger en om volledige dossiers up-to-date te houden met zelfs de meest persoonlijke informatie over de burger. Deze bestanden kunnen onmiddellijk door de autoriteiten worden opgehaald.” ― Zbigniew Brzezinski (1928 - 1971)

('Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era' (1970).
"De machten van het financiële kapitalisme hadden nog een ander verreikend doel, niets minder dan het creëren van een wereldsysteem van financiële controle in particuliere handen dat het politieke systeem van elk land en de economie van de wereld als geheel zou kunnen domineren. Dit systeem moest op een feodale wijze worden gecontroleerd door de centrale banken van de wereld, in overleg, door geheime overeenkomsten die tijdens frequente vergaderingen en conferenties tot stand kwamen. De top van de systemen zou de Bank for International Settlements in Bazel, Zwitserland zijn, een particuliere bank die eigendom is van en wordt gecontroleerd door 's werelds centrale banken, die zelf particuliere bedrijven zijn. Elke centrale bank... trachtte haar regering te domineren door haar vermogen om staatsleningen te controleren, deviezen te manipuleren, het niveau van economische activiteit in het land te beïnvloeden en coöperatieve politici te beïnvloeden door daaropvolgende economische beloningen in de zakenwereld.” - Carroll Quigley (1910 - 1977)

('Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time' (1966).

Oorlog tegen de mensheid

De volkeren die God niet willen kennen zijn een gemakkelijke prooi voor de Lasteraar en zij zullen daardoor 'gemerkt' zijn ten teken dat zij in zijn handen blijven. Zij blijven geloven in de enige oplossing van al hun problemen die erin bestaat om de heersende politieke machten zodanig te beïnvloeden dat deze van koers zullen veranderen.

Kunnen we ons nog herinneren welke openbaring Daniël ontving en die is opgetekend in Daniël hoofdstuk 2?

Dat verslag is ondubbelzinnig:

"En dat u zag dat de voeten en de tenen deels van pottenbakkersklei en deels van ijzer waren, betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Maar er zal iets van de hardheid van ijzer in zijn, zoals u zag dat het ijzer vermengd was met zachte pottenbakkersklei. Dat de tenen van de voeten deels van ijzer en deels van klei waren, betekent dat het koninkrijk deels sterk en deels broos zal zijn. Dat u zag dat het ijzer vermengd was met zachte pottenbakkersklei, betekent dat ze zich zullen vermengen met het volk. Maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, de een aan de ander, net zoals ijzer zich niet vermengt met pottenbakkersklei." (Daniël 2:41-44).

In het onderdeel 'De voeten en tenen deels van pottenbakkersklei en ijzer', dat het bovenstaande behandelt, werd uitgelegd dat de bevolkingen (gesymboliseerd door de pottenbakkersklei) en de politieke machten (gesymboliseerd door het ijzer) niet zouden hechten. Dit is wat we waarnemen.

De conclusie is dat de strijd niet in de eerste plaats gaat tussen de politieke machten onderling maar om de controle over de mens (als het beeld van God) waartoe deze politieke machten door de Tegenstrever worden ingezet. Het toneel van deze wereld is daarom slechts een gecontroleerde schertsvertoning en misleiding teneinde grote veranderingen teweeg te brengen, en ze vormen keerpunten in de gechiedenis zoals in dit deel uiteengezet wordt (zie daartoe de onderdelen 'Keerpunten in de geschiedenis'). Dat is ook logisch want deze Lasteraar heeft alle politieke machten in zijn zak want hij zei daarover het volgende in het verslag volgens Lukas:

"Daarop nam de Lasteraar hem mee naar een hooggelegen plaats en liet hem in een ogenblik alle koninkrijken van de bewoonde aarde zien. Toen zei de Lasteraar tegen hem: ‘Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil.’" (Lukas 4:5-7).

Dit alles betekent dat de komende catastrofe die in dit deel wordt beschreven, niet berust op toeval maar op nauwgezette planning van bovenaf teneinde de controle over de mens eens en vooral te realiseren en hem door misleiding en dwang via de 'brede poort en wijde weg' naar de vernietiging te voeren. (Mattheüs 7:13).Afbeelding. De gehersenspoelde massa verenigd in aanbidding van de staat en haat tegen de 'gezalfden' of slaven van God.In de rol van 'valse profeet' zorgt de Anglo-Amerikaanse wereldmacht ervoor dat de mensheid al zijn energie geeft aan een politiek-militair gedrocht van formaat. Terecht dat Openbaring 12:4 zegt "Wee de aarde en de zee,...". Niet uit medelijden maar als waarschuwing. Deze waarschuwing is daar in gelegen dat de massa liever een systeem ondersteunt dat aan haar behoeften voldoet - hoe kwaadaardig deze dan ook is - dan dat ze een wijze keuze maakt door de God des hemels eer te geven en hem te aanbidden.

We moeten ons vanuit Gods standpunt echter realiseren dat de Maker van de mensheid toch een tegengestelde mening heeft en dat is dat hij de mensheid wil redden omdat hij van haar houdt. Alle mensen willen een redelijk leven leiden, kinderen opvoeden en nuttig werk verrichten. Niet voor niets heeft God zijn eniggeborene gegeven als losprijs.Afbeelding. Aanbidding van het wilde beest (NATO hoofdkwartier Brussel, België).

Wat is het beeld van het wilde beest en wat zal het doen

Terug naar het onderwerp. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit beeld precies is; het is in ieder geval een 'beeld van' en een 'beeld voor' de herleefde achtste koning en dus een politiek instrument. Het zou vergeleken kunnen worden met de Volkenbond na de Eerste Wereldoorlog en de Verenigde Naties na de Tweede Wereldoorlog waar beide staatsrechterlijke organen werden opgericht om dergelijke traumatische wereldoorlogen uit te bannen en wereldvrede te bewerkstelligen.
Het zou mogelijk zelfs een 'herschepping' van de bestaande Organisatie der Verenigde Naties kunnen betekenen, iets waarover meermalen op topniveau is gesproken aangezien de effectiviteit van dit orgaan om haar doelstellingen te handhaven, dikwijls op niets uitlopen. Het is echter wel duidelijk wat dit beeld tot stand zal brengen:

"Het werd hem (de valse profeet) toegestaan adem te geven aan het beeld van het wilde beest, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden." (Openbaring 13:15).

Dit zal voor de heiligen van het Opperwezen de zwaarst denkbare tijd worden omdat zij zich niet zullen conformeren. Verdrukking, vervolging en redding van de heiligen

Een apart gedeelte is gewijd aan de verdrukking en vervolging van de heiligen of gezalfden in een samenvattend onderdeel over de 'grote verdrukking': 'De grote verdrukking en de vervolging van de gezalfden'. Keerpunten in de moderne geschiedenis - De vernietiging van religieAfbeelding. Symbolen van de grote religies in de wereld.

Het decor

Het boek Openbaring heeft veel mensen geïnspireerd om onderzoek te doen naar de betekenis ervan en zij hebben gepoogd verklaringen te geven van de inhoud. Dit heeft geleid tot veel speculaties. Sommigen van die speculaties lijken logisch en plausibel, anderen in het geheel niet of bevinden zich daar ergens daartussen in.

Eén voorbeeld betreft de profetie over een mysterieuze vrouw die zit op een wild beest en het oordeel dat haar treft. In Openbaring 17:1-6 lezen we hierover het volgende:

“Eén van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en zei tegen me: ‘Kom, ik zal je het oordeel laten zien over de grote hoer die op veel waterstromen zit. Met haar hebben de koningen van de aarde seksuele immoraliteit bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken gemaakt met de wijn van haar seksuele immoraliteit.’ Hij bracht mij in de kracht van de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw op een scharlakenrood wild beest zitten dat vol godslasterlijke namen was en dat zeven koppen en tien hoorns had. De vrouw droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol met walgelijke dingen en met de onreine dingen van haar seksuele immoraliteit. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een mysterie: ‘Babylon de Grote, de moeder van de hoeren en van de walgelijke dingen van de aarde.’ Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus.” (Openbaring 17:1-6).

We zullen niet ingaan op de talloze speculaties rond dit fenomeen die vrijwel allemaal foutief zijn, maar we zullen aan de hand van de bijbel zelf de identificatie van deze vrouw scherp krijgen. Wie is deze prostituee die het scharlakengekleurd wild beest berijdt?Afbeelding. Een mysterie: een 'vrouw' gezeten op een scharlakengekleurd wild beest.

Religieuze beïnvloeding van de politiek en vervolging van de heiligen

Inmiddels kunnen we de juiste betekenis toekennen aan wilde beesten die in de bijbel voorkomen. We kunnen concluderen dat deze vrouw geen politiek systeem vertegenwoordigt want de engel zegt tegen Johannes “De vrouw die je hebt gezien, betekent de grote stad die heerst over de koningen van de aarde.’” (Openbaring 17:18).

Deze vrouw is dus geen afbeelding van een politiek systeem; zij bedrijft er prostitutie mee door het te beïnvloeden. (Jakobus 4:4).

Door deze prostitutie is zij in staat (geweest) om - in samenwerking met het politieke systeem - door de tijd heen de getuigen van Jezus ernstig te vervolgen, vaak met de dood tot gevolg:

"Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus." (Openbaring 17:6).

Onderstaande afbeelding spreekt voor zich. De top 10 landen: Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria en India. Bedenk echter dat zich hieronder de heiligen bevinden. We zouden dit de 'Herodes-aanpak' kunnen noemen: zoveel mogelijk mensen vervolgen die het stempel 'christen' dragen; onder hen bevinden zich de echte volgelingen van het Lam die in deze vervolgingen moeten delen. Zij zijn het echte doel van de Tegenstrever:

"De draak werd woedend op de vrouw en ging weg om oorlog te voeren tegen de overgeblevenen van haar nageslacht, die zich aan de geboden van God houden en de taak hebben over Jezus te getuigen." (Openbaring 12:17).Afbeelding. Landen die bijdragen aan vervolgingen (bron: Open Doors).

Een internationaal fenomeen

Zij wordt bovendien getypeerd als een internationaal fenomeen want “...De waterstromen (of wateren) die je hebt gezien, waar de hoer zit, betekenen volken, menigten, landen en talen.” (Openbaring 17:15).Afbeelding. Een overzicht van alle religies.

Relatie met het wereldwijde commerciële systeem

Ook kunnen wij beredeneren dat zij geen afbeelding is van het commerciële systeem dat haar ondergang met lede ogen aanziet want

“Ook de kooplieden van de aarde huilen en rouwen om haar, omdat er niemand meer is die al hun goederen koopt, hun ladingen goud, zilver, edelstenen, parels, fijn linnen, purperen stoffen, zijde en scharlakenrode stoffen, en allerlei voorwerpen van geurig hout, van ivoor, van kostbaar hout, en van koper, ijzer en marmer, en ook kaneel, kardemom, wierook, geurige olie, geurige hars, wijn, olijfolie, meelbloem, tarwe, runderen, schapen, paarden, wagens, slaven en mensenlevens.” (Openbaring 18:11-13).

Wie of wat is zij dan wel? De aanduiding waarmee ze door het leven gaat is voor getrouwe christenen veelzeggend: ‘Babylon de Grote’.

Zij is een religieus systeem en zij is een opponent van God en zijn volk

Het oude Babylon was een “...land van afgodsbeelden...” (Jeremia 50:38). Ze is bovendien “...dronken...van het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus”. (Openbaring 17:6).

Elke religie die zich manifesteert als instrument om de volgelingen van Jezus te verdrukken of te vermoorden, is een directe vijand van God. De hoer omvat een veelheid van religies en stromingen die zijn ontstaan uit het oude Babylon en de kenmerken dragen van de stichter ervan, Nimrod. De naam 'Nimrod' betekent vertaald uit het Hebreeuws 'Laten wij in opstand komen'. Het is rebellie tegen God de Vader en zijn Gezalfde en vindt zijn oorsprong bij de eerste rebel, de Tegenstrever.

Een belangrijke identificatiemethode om valse religie te herkennen wordt aangedragen door Jezus:

"Pas op voor de valse profeten, die in schaapskleren naar jullie toe komen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Je zult ze herkennen aan hun vruchten. Je kunt toch geen druiven plukken van een doornstruik of vijgen van een distel? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, terwijl elke slechte boom slechte vruchten draagt. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom geen goede. Elke boom die geen goede vruchten oplevert, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Zulke mensen zijn dus te herkennen aan hun vruchten. Niet iedereen die 'Heer, Heer' tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Op die dag zullen veel mensen tegen me zeggen: 'Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam allerlei wonderen gedaan?' Dan zal ik openlijk tegen ze zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend! Ga weg, wetteloze mensen!'" (Mattheüs 7:15-23).

Het (Talmoedisch) Judaïsme: het 'huis van samenkomst' van de Tegenstrever

Het Judaïsme met haar verdorven Babylonische Talmoed is de belangrijkste tegenstander van de Vader, de Gezalfde en zijn gemeente. Deze verdorven religie van de Lasteraar, waaruit collectivisme (communisme, socialisme en elke walgelijke anti-menselijke uitwas) voortkomt, is ten prooi gevallen aan uitzinnige haat tegen de Gezalfde en ze heeft de moord op zijn volgelingen uitgevoerd en gefaciliteerd. De Islam met haar Quran is slechts een karikatuur van de Talmoed, maar heeft eveneens talloze ernstige zonden begaan tegen Jezus' volgelingen.

Haar verdorven leringen en haar haat tegen zowel de Gezalfde als de Vader, zijn wezenlijk onderdeel van de Babylonische Talmoed zoals dat wordt gepraktiseerd door de Farizese stroming en wordt onderwezen in het hedendaagse Israël. De brute moord op bijvoorbeeld de gezalfde Stefanus door Saul (Paulus) is spreekwoordelijk voor het redeloze en haatdragende venijn van de Farizeeërs.

Uit alle verslagen over het leven van Jezus en zijn volgelingen blijkt hoe groot die tegenstand was. Mattheüs, Lukas, Markus en Johannes getuigen hiervan. Maar ook de brieven van de apostelen benoemen deze tegenstand. Uiteindelijk noemt Jezus deze tegenstanders terecht 'de synagoge (of huis van samenkomst) van de Tegenstrever' in zijn woord dat hij richt aan de gemeente van Smyrna:

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt “de Eerste en de Laatste”, die is doodgegaan en weer tot leven is gekomen: “Ik weet van je ellende en armoede — maar je bent rijk — en ik weet van de lastering door mensen die zeggen dat ze Judeeërs zijn en het eigenlijk niet zijn, maar ze zijn een synagoge van de Tegenstrever. Wees niet bang voor het lijden dat je te wachten staat. De Lasteraar zal ermee doorgaan sommigen van jullie in de gevangenis te gooien, zodat jullie volledig op de proef worden gesteld. Tien dagen lang zullen jullie het zwaar te verduren hebben. Bewijs dat je trouw bent, zelfs tot de dood, en ik zal je de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt: wie overwint, zal in geen geval door de tweede dood getroffen worden.” (Openbaring 2:8-11).

Voor onfrisse details aangaande de absurde en levensgevaarlijke leringen van de Babylonische Talmoed, zie The Jewish Religion, Its Influence Today.

Wie zijn de 'joden'

Het woord 'Jood' verwijst naar de stam Judah of Jehoedah (Hebr. יְהוּדָה, Ned. Judeeër) en is dus een stam van de natie Israël of Jakob zoals bijvoorbeeld Benjamin of Dan dat zijn.

De huidige ‘joden’ kunnen echter niet aantonen dat zij Judeeërs en nakomelingen van Jakob zijn, noch van een van de andere stammen van Jakob. De officiële geslachtsregisters van de nakomelingen van Jakob werden vernietigd, niet door koning Herodes de Grote, zoals Africanus in het begin van de 3de eeuw beweerde, maar blijkbaar door de Romeinen bij de verwoesting van Jeruzalem in 70 G.T. (Flavius Josephus, Tegen Apion, I, 7; De joodse oorlog, II, xvii, 6; VI, vi, 3). Sindsdien kunnen de ‘joden’ zelfs hun afstamming van de twee belangrijkste geslachtslijnen, namelijk die van David en Levi, niet vaststellen. Zie voor een gedetailleerd en sluitend antwoord op de vraag waarom zij die zich voordoen als 'joden' geen Judeeërs zijn: Jews not a race.

De 'holocaust' en de 'Endlösung der Judenfrage'

In tegenstelling tot wat mainstream geschiedschrijving bericht over ‘Die Endlösung der Judenfrage’ (Wannsee Conferentie) en dit in verband poogt te brengen met de systematische genocide van de ‘joden’, komt deze ‘Endlösung’ echter neer op het verplaatsen van - voornamelijk welgestelde - Duitse ‘joden’ naar Palestina via de ‘Haavara overeenkomst’ (Hebr.: הֶסְכֵּם הַעֲבָרָה), in het Engels bekend als de ‘Transfer Agreement’. Deze overeenkomst werd in 1933 gesloten tussen het Derde Rijk en de Zionistische Federatie van Duitsland. Hierbij werden degenen die naar Palestina vertrokken geholpen. Voor het grootste deel betrof dit draagkrachtige personen en hun families die hun invloed en geldelijke middelen zouden gaan gebruiken om de seculiere staat Israël op te bouwen.


Afbeelding. Munt geslagen ter herinnering aan de Haavara overeenkomst.

De plaag van het zionisme

Degenen die leiding geven aan het zionisme zijn bedriegers. De huidige seculiere apartheidstaat Israël is een werelds voortbrengsel van het internationale bankenkartel met Rothschild als aanjager en een vooropgezet plan om het 'joodse volk' te vernietigen is desinformatie en is o.m. gepropageerd door Theodor Hertzl om elke dissidente mening aangaande het bovenstaande in de kiem te smoren. De zogenaamde vernietigingskampen waren werkkampen van het Derde Rijk om de Duitse oorlogsindustrie te ondersteunen aangezien Duitsland vanaf 1941 op twee fronten strijd voerde, en degenen die bezweken onder het zware werk waren allen die zich verzetten tegen het nationaal-socialistische gedachtengoed of daarin niet pasten. De waanzin gaat zelfs zover dat het uitoefenen van kritiek op de staat Israël wordt beschouwd als antisemitisme.

Door haar verborgen greep op de wereld ('hidden hand of history') zal het Babylonisch Judaïsme ongetwijfeld onze grootste vijand worden zoals zij altijd is geweest. Ze zal echter voorgoed ten ondergaan als een voornaam onderdeel van 'Het grote Babylon' doordat de Vader zijn geest zal aanwenden waardoor de politieke machten van dat moment tegen haar zullen worden opgezet en haar geheel met vuur zullen verbranden. (Openbaring 17 en 18).

In tegenstelling tot het bovenstaande kunnen wij zeggen dat de zalving en de geest die wij hebben ontvangen de weg opent tot nauwkeurige kennis waardoor wij niet misleid zullen worden en waardoor wij het belangrijkste gebod van Jezus, die van onderlinge broederlijke liefde, in praktijk kunnen brengen. De inhoud van Johannes' brief is hierover helder.

Wie wil toebehoren aan de Gezalfde moet religieuze hoererij de rug toekeren

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga uit haar weg, mijn volk, als jullie geen deel willen hebben aan haar zonden en als jullie geen deel van haar plagen willen ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God heeft aan haar onrechtvaardige daden gedacht. Zet haar betaald wat ze anderen heeft aangedaan, ja, betaal haar wat ze heeft gedaan dubbel terug. Meng in de beker waarin zij een mengsel heeft gemaakt een dubbele portie voor haar. Geef haar net zo veel pijn en rouw als zij eer en schaamteloze weelde heeft gehad. Want ze blijft in haar hart zeggen: 'Ik zit als koningin, ik ben geen weduwe en ik zal nooit rouw kennen.’” (Openbaring 18:4-7).

Gods oordeel tegen de hoer komt en is vernietigend. "Wees vrolijk over haar, o hemel, en ook jullie, heiligen, apostelen en profeten, want God heeft voor jullie zijn oordeel over haar uitgesproken!’" (Openbaring 18:20).

Vernietiging nabij

De Openbaring laat zien hoe het harde oordeel van God leidt tot de totale ondergang en vernietiging van deze prostituée. Dezelfde 'koningen' met wie deze prostituée heeft gehoereerd zullen aan de basis staan van haar vernietiging en zullen daartoe door Gods geest worden aangezet:

"De tien hoorns die je hebt gezien en het wilde beest, die zullen de hoer haten en zullen haar verwoesten en naakt maken. Ze zullen haar vlees opeten en haar helemaal met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven zijn gedachte uit te voeren, ja, hun ene gedachte uit te voeren door hun koninkrijk aan het wilde beest te geven, totdat de woorden van God vervuld zijn." (Openbaring 17:16, 17).


Afbeelding. De vernietiging van valse religie.
 Keerpunten in de moderne geschiedenis - De oorlog van Harmageddon

Het decor

Eerder hebben we gezien dat voordat dit zal plaatsvinden, het religieuze stelsel van de Tegenstrever wordt vernietigd, nota bene door zijn eigen politieke instrumenten. Dit zal hem een gevoelige klap opleveren, te meer omdat dan duidelijk wordt dat hij de controle aan het verliezen is.

De oorlog van Harmageddon is echter de strijd die Jehovah God door middel van Jezus [de] gezalfde zal voeren tegen het zichtbare deel van de wereld van de Tegenstrever. Het is de definitieve oorlog tussen alle regeringen op aarde en God:

"Ik zag uit de mond van de draak, uit de mond van het wilde beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geïnspireerde uitspraken komen die eruitzagen als kikkers. Het zijn in feite uitspraken die door demonen zijn geïnspireerd, en ze doen tekenen en gaan naar de koningen van de hele bewoonde aarde, om ze te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. ‘Let op! Ik kom als een dief. Gelukkig is hij die wakker blijft en zijn bovenkleren houdt, zodat hij niet naakt rondloopt en mensen zijn schaamte zien.’" (Openbaring 13:13-15).

"En ze verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmageddon wordt genoemd." (Openbaring 17:8).

We weten inmiddels wie er met de 'draak', het 'wilde beest' en de 'valse profeet' worden bedoeld. Harmaggedon (of Armageddon) verwijst naar het dal van Megiddo in Israël waar in het verleden veel strijd werd geleverd. Het is daarom een goede metafoor. De vernietiging zal volledig zijn:

"Het wilde beest dat je hebt gezien [...] gaat de vernietiging tegemoet." (Openbaring 13:8).

Zowel het 'wilde beest' als de 'valse profeet' zullen hun definitieve einde vinden:

"Het wilde beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die voor zijn ogen de tekenen had gedaan waarmee hij degenen had misleid die het merkteken van het wilde beest hadden gekregen en die zijn beeld aanbaden. Ze werden allebei levend in het vurige meer gegooid dat met zwavel brandt." (Openbaring 19:20).

Deze oorlog zal een einde maken aan het huidige wereldomvattende politieke systeem maar ook aan allen die het 'wilde beest' hebben ondersteund:

"En allen die op de aarde wonen, zullen hem (het wilde beest) aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is." (Openbaring 13:8).

"En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven?’" (Openbaring 6:12-17).


Afbeelding. "De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed."Deze gebeurtenis is de tweede gevoelige klap die de Tegenstrever zal moeten incasseren doordat hij ziet dat alles waarmee hij zijn macht in de afgelopen duizenden jaren heeft weten op te bouwen, in één enkele slag wordt vernietigd. De derde en laatst klap doet zich voor wanneer hij ziet dat, ondanks al zijn verwoedde pogingen, er een grote menigte volgelingen van het Lam door de grote verdrukking heen zal komen. Hiermee is het over en uit.

‘Radeloze angst der natiën’

Het moment waarop onze Koning Jezus als scherprechter ingrijpt en de natiën oordeelt en op het punt staat te oordelen, zal leiden tot een wereldwijde paniek en consternatie:

“Ook zullen er tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken doodsbang zijn en geen uitweg weten vanwege het gebulder van de woeste zee. De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud. En dan zullen ze de Mensenzoon in een wolk zien komen met kracht en grote majesteit.” (Lukas 21:25-27).

Maar men ziet dit niet aankomen. Waarom niet? De oorzaak ervan is zoals Jezus opmerkte:

“De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach. Want in de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging. En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde. Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn.” (Mattheus 24:37-39).


Afbeelding. Radeloze angst der natiën.

Velen zullen mogelijk nog worden gered

Wij weten dat - indien wij getrouw blijven vasthouden aan onze hoop en liefde voor de Vader en de Gezalfde - eindeloos leven in het verschiet ligt. Maar wij hopen ook vurig dat veel andere oprechte mensen de oorlog van Harmageddon zullen overleven zodat zij niet verloren gaan. God is een hartenkenner en hij doorziet het hart en de geest van ieder mens en het is aan hem om het juiste oordeel te vellen.

We vinden een vergelijkbaar patroon bij de uittocht van de Israëlieten uit Egypte toen een groot gemengd gezelschap van Egyptenaren en andere volken die daar woonachtig waren, de Israëlieten vergezelde, werden gered en wettelijk als gelijken werden behandeld. Laten we de Vader bidden dat hij compassie toont met allen die in echte vrijheid willen leven maar die nog niet de juiste stappen hebben gezet. Hetzelfde vragen wij voor de weinigen die mogelijk nooit in contact zijn gekomen met de waarheid.

De psychologische uitwerking op de 'heerser der demonen'Afbeelding. Het Woord van God: Heer der heren en Koning de koningen.De vernietiging van het stelsel waarover de Tegenstrever autoriteit heeft zal diepe sporen achterlaten en bestaat uit de volgende volgordelijke en voor hem zichtbare stappen:

1) De installatie en inwerkingtreding van Gods koninkrijk (Openbaring 12:10, 20:4-6);
2) De vernietiging van zijn vals religieuze stelsel, nota bene door zijn eigen politieke handlangers (Openbaring 17:16-18);
3) De vernietiging van alle regeringen en hun militaire middelen (Openbaring 6:12-17, 19:11-18);
4) De vernietiging van allen die het merkteken hebben van het wilde beest en zijn beeld aanbidden (Openbaring 19:19-21);
5) De redding van de volgelingen van het Lam die uit de grote verdrukking komen en eeuwig leven zullen ontvangen (Openbaring 7:13-17);
6) De gevangenneming en gevangenschap van de Tegenstrever gedurende een periode van 1000 jaar (Openbaring 20:1-3);
7) De tijdelijke vrijlating van de Tegenstrever, de mobilisatie van Gog en Magog en hun vernietiging (Openbaring 20:7-9);
8) De uiteindelijke vernietiging en eeuwige dood van de Tegenstrever (Openbaring 20:10).

De aarde is nu gevuld met mensen die het waard zijn om eeuwig te mogen leven in zoonschap met hun Vader (Openbaring 22). Alles is nu hersteld en representeert de oorspronkelijke doelstellingen van God.