Contact

Om met ons in contact te komen kan dit emailadres worden gebruikt: vrije-christenen@protonmail.com. Zie ook ons profiel op de website van de Unitarian Christian Alliance.

Gemeenten en geloofsgemeenschappen wereldwijd

Onderstaande links wijzen naar gemeenten en groepen die de juiste elementaire, 'unitarische' bijbelse zienswijzen delen zoals Paulus dit adresseert in 1 Timotheüs 2:4-6 waar staat:

“Het is zijn (Gods) wil dat alle soorten mensen worden gered en nauwkeurige kennis van de waarheid krijgen. Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen, een mens, Jezus de gezalfde, die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor iedereen.” (1 Timotheüs 2:4-6).

Zie ook onze kernpunten.

Een aantal websites hebben weer links naar onderliggende gerelateerde websites of omvatten een grote hoeveelheid aangesloten gemeenten die verspreid zijn over de hele wereld.
De lijst is niet volledig omdat we er vanuit gaan dat er gemeenten zijn die niet via één van onderstaande websites te vinden zijn.

Corruptie en afval van ons geloof

Feitelijk direct na het heengaan van de apostelen begon de afval van het geloof dat door Jezus aan de apostelen en gemeenten was overgeleverd:

“Maar het geïnspireerde woord zegt duidelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat ze luisteren naar misleidende geïnspireerde uitspraken en leringen van demonen, onder invloed van de huichelarij van leugenaars die een geweten hebben dat is dichtgeschroeid.” (1 Timotheüs 4:1,2).

"Want er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet verdragen maar hun eigen verlangens volgen en leraren om zich heen verzamelen die hun vertellen wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren en zullen aandacht besteden aan verzinsels." (2 Timotheüs 4:3, 4).

Pas op voor (menselijke) 'organisatie'

Een terugkeer naar de oorspronkelijke zienswijzen en organisatie zoals dit in de eerste eeuwse huisgemeenten zichtbaar was, is wezenlijk en zeer gewenst. Het risico echter bestaat dat mannen die zichzelf belangrijk vinden, de rol van het hoofd van de gemeente, Jezus de gezalfde, gaan overnemen en de gemeenten gaan leiden als een bedrijfsorganisatie waardoor zowel de heilige geest die in ons allen werkzaam is als de liefdevolle aandacht van het hoofd van de gemeente, worden geblokkeerd.

Reeds in Jezus' tijd bestond een dergelijke verwerpelijke instelling al onder de schriftgeleerden en de farizeeën:

Toen zei Jezus tegen de menigte en tegen zijn discipelen: ‘De schriftgeleerden en de farizeeën zijn op de stoel van Mozes gaan zitten. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen, maar volg niet hun daden na, want zelf doen ze niet wat ze zeggen. Ze bundelen zware lasten en leggen die op de schouders van de mensen, maar ze willen er zelf geen vinger naar uitsteken. Alles wat ze doen, doen ze om door de mensen gezien te worden. Want ze maken hun gebedsriemen breder en de franjes van hun kleren langer. Ze willen de beste plaatsen hebben bij feestmaaltijden en ze zitten in de synagoge graag vooraan. Ook willen ze graag begroet worden op het marktplein en door de mensen rabbi genoemd worden. Maar jullie moeten je geen rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één Meester, terwijl jullie allemaal broeders zijn. Noem niemand op aarde je vader, want jullie hebben maar één Vader, die in de hemel is. Laat je ook geen leider noemen, want jullie hebben maar één Leider, de Gezalfde. De grootste onder jullie zal degene zijn die jullie dient. Iedereen die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en iedereen die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. (Mattheüs 23:1-12).

Het hoofd van de gemeente is Jezus en niemand anders:

"...en hij (Jezus) is het hoofd van het lichaam, de gemeente." (Kolossensen 1:18).

Alleen aan hem en aan hem alleen zijn wij voor leven verbonden als ranken aan een wijnstok:

"Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Hij haalt elke rank aan mij die geen vruchten oplevert weg, en hij reinigt elke rank die wel vruchten oplevert, zodat die meer vrucht zal dragen. Jullie zijn al rein door het woord dat ik tot jullie heb gesproken. Blijf in eendracht met mij, en ik zal in eendracht met jullie blijven. Net zoals de rank uit zichzelf geen vruchten kan voortbrengen als hij niet aan de wijnstok blijft, zo kunnen ook jullie dat niet als jullie niet in eendracht met mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in eendracht met mij blijft en ik in eendracht met hem, dan draagt hij veel vrucht. Want los van mij kunnen jullie helemaal niets doen. Wie niet in eendracht met mij blijft, is als een rank die wordt weggegooid en verdort. Die ranken worden verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in eendracht met mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, kun je alles vragen wat je wilt en het zal je worden gegeven. Het eert mijn Vader als jullie veel vrucht blijven dragen en laten zien dat jullie mijn discipelen zijn. Zoals de Vader van mij houdt, houd ik van jullie. Blijf in mijn liefde. Als je je aan mijn geboden houdt, zul je in mijn liefde blijven, zoals ik me ook aan de geboden van de Vader heb gehouden en in zijn liefde blijf." (Johannes 15:1-10).

Indien iemand als opziener en herder in de gemeente wil dienen dan dient hij deze instelling te hebben:

"Hoed de kudde van God die aan jullie is toevertrouwd en dien als opzieners — niet omdat je gedwongen wordt maar vrijwillig, zoals God het wil, en niet om er zelf beter van te worden maar omdat je het graag wilt. Heers niet over degenen die Gods erfdeel zijn, maar wees een voorbeeld voor de kudde. Wanneer de opperherder openbaar is gemaakt, zullen jullie de glorieuze krans ontvangen die nooit verwelkt." (1 Petrus 5:2-4).

Voorzichtigheid is geboden

Let dus op: niet alle bredere elementaire of fundamentele bijbelse zienswijzen zoals wij die hebben opgesomd zijn daarom in deze gemeenten of geloofsgemeenschappen even goed vertegenwoordigd. In een later stadium zullen wij elk van hen daarom aan een onderzoek onderwerpen om vast te kunnen stellen of zij aan de bijbelse criteria voldoen en of het op grond daarvan verstandig is ermee verbonden te zijn. We zullen dit onderzoek in deze pagina opnemen.

Overzicht

21st Century Reformation - One God Over All
Allegiance to the King
Atlanta Bible College/Church of God General Conference
Bible Digest and Peacemakers For Jesus
Christian Disciples Church - A return to biblical monotheism
Christian Monotheism
Fe de Abraham
God has a plan
God's Kingdom First
Higher Ground Church
Human Messiah Jesus
Lakeshore Bible Church
Living Hope International Ministries
Minnesota Churches of God Conference
One God
Restitutio - Restoring Authentic Christianity
Restoration Fellowship - Focus on the Kingdom
Sökandet efter Sanningen i Skrifterna (De zoektocht naar de waarheid in de Schrift)
Spirit & Truth
The Bible Jesus
The Grove Bible Fellowship
The Harvest Herald
The Trinity on Trial
The Worldwide Scattered Brethren Network
Theological Conference
Unitarian Christian Alliance
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania